Filtrovat:   |   Celkem: 165   |  
Úvod » Adopce » Seznam dětí

Mariama Bangoura

ID: 20873
Není adoptována
Dívka, 16 let
Dívka pochází z chudé rodiny, která se živí zemědělstvím.
Výdělek stěží pokryje životní potřeby rodiny, na zaplacení školní docházky peníze nezbývají. Dívka má pět sourozenců ve věku 16, 12, 6, 8 a 5 let.
Další informace »

Mafoulé Sylla

ID: 20878
Není adoptována
Dívka, 16 let
Mafoulé pochází z chudé rodiny, která nemá dostatek prostředků na zaplacení školní docházky. Má pět sourozenců ve věku 13, 9, 7, 3 roky, nejmladší má 1 měsíc. Další informace »

Fatoumata Camara

ID: 20879
Není adoptována
Dívka, 16 let
Dívka pochází z chudé rodiny, která nemá dostatek finančních prostředků pro zaplacení školní docházky. Má tři sourozence ve věku 8, 7 a 3 roky. Další informace »

Alhassane Ibn Alhassane Sylla

ID: 20881
Není adoptován
Chlapec, 14 let
Alhassane je posledním z dětí polygamní rodiny o více než 27 dětech. Otec zemřel. Matka se potýká s problémem zajištění jídla, vzdělání, zdraví a ošacení svých dětí, které žijí v mizerných podmínkách chudoby. Sourozenci: Mamaista, MˇBallou, Mariétou, Aboubacar, Cheick, Lamine, Mohamed, Ibrahime, Afanyi, Moustapha, Salim, Nabylaye, Aminata, Ousmane atd. Další informace »

Aboubacar Waoumouno

ID: 20882
Není adoptován
Chlapec, 16 let
Otec chlapce pracuje jako zedník. Výdělek nestačí na pokrytí základních životních potřeb rodiny a na zaplacení školní docházky. Aboubacar má mladšího bratra ve věku 3 let. Další informace »

Facinet Soumah

ID: 20888
Není adoptován
Chlapec, 15 let
Chlapec pochází z chudé zemědělské rodiny, která nemá dostatek prostředků na zabezpečení základních životních potřeb. Chlapec má čtyři sourozence ve věku 13, 9, 7 a 4 roky. Další informace »

Aboubacar Sylla

ID: 20889
Není adoptován
Chlapec, 15 let
Rodiče chlapce ještě studují. O chlapce se starají prarodiče, kteří se živí zemědělstvím. Potýkají se se zdravotními problémy a často nemají co jíst. Další informace »

Mariama Cherif

ID: 20891
Není adoptována
Dívka, 12 let
Otec opustil rodinu a odešel neznámo kam. Matka žije v podmínkách chudoby a má problémy se zajištěním primárních potřeb jako zdraví a vzdělání pro svou dceru. V roce 2011 se odstěhovala do Kindie. Další informace »

Mariama Soumah

ID: 20900
Není adoptována
Dívka, 14 let
Otec živí rodinu zemědělstvím. Dívka má 4 bratry a 2 sestry. Rodina nemá dostatek prostředků ne zaplacení školní docházky. Otec je "muezzin" - vyučuje koránu. Další informace »

Aboubacar Sylla

ID: 20910
Není adoptován
Chlapec, 13 let
Chlapec pochází z chudé polygamní rodiny, která se skládá ze 2 žen a 6 dětí. Žádné z dětí školu nenavštěvuje. Potýkají se s každodenními problémy se zabezpečením stravy, oblečení a bydlení. Další informace »

Mohamed Lamine Camara

ID: 20912
Není adoptován
Chlapec, 13 let
Chlapec pochází z polygamní rodiny, která se skládá ze tří žen a 17 dětí. Každá z žen se o své děti stará sama a nemůže po otci požadovat nic navíc. Stravují se jednou denně. Každá z žen se stará o výživu, zdraví a oblečení svých dětí. Chlapec má tři sourozence ve věku 18, 15 a 4 let. Další informace »

Djenabou Camara

ID: 20915
Není adoptována
Dívka, 24 let
Dívka pochází z polygamní rodiny (2 manželky, 6 dětí z toho 4 živé). Otec zemřel. Mladá maminka nezvládá zajistit vzdělání a zdravotní ošetření svých dětí (Fatoubata Binta, Alseny Camara, Ibrahima Camara). Proto se Djenabou ujala její teta, u které nyní žije ale která musí také čelit chudobě (africká solidarita). Další informace »

Mariama Camara

ID: 20916
Není adoptována
Dívka, 16 let
Mariama má 3 sourozence (Boubacar 15let, Aminata 6let, Salifou 2roky. Rodina pochází z kmene Makta, původem z vesnice Bigori. Další informace »

Aminata Camara

ID: 20919
Není adoptována
Dívka, 15 let

Paul Bernard Camara

ID: 20930
Není adoptován
Chlapec, 15 let
Paul Bernard pochází z rodiny pěstitele a bydlí ve čtvrti Dansi. Rodiče se snaží ho ve vzdělávání podporovat, ale nemohou si to dovolit. A bez podpory nemůže studovat. Paul má tři sestry a dva bratry. Další informace »

Mory Keita

ID: 20933
Není adoptován
Chlapec, 16 let
Toto dítě pochází ze vzdělané rodiny- jeho otec je učitel. Mory má tři starší bratry. Rodiče se snaží podporovat své děti ve vzdělání i přes velké finanční problémy. A také si uvědomují důležitost podpory dětí ve vzdělávání a že bez ní jejich děti nemohou navštěvovat školu normálně. Další informace »

Mohamed Bangoura

ID: 20935
Není adoptován
Chlapec, 15 let
Mohamed pochází ze zemědělské rodiny, protože jeho otec je pěstitel. Rodiče si přejí vzdělání pro Mohameda, protože si uvědomují jeho důležitost a význam pro budoucnost. Pro svého syna chtějí lepší život nežli mají oni. Další informace »

Faouly Sylla

ID: 20946
Není adoptován
Chlapec, 14 let
Faouly žije ve velice početné rodině, která nemá skoro žádné finanční prostředky. Jeho rodiče často nemají dost jídla pro celou rodinu a tak jsou podvyživení oni i děti. Další informace »

Souleymane Fofana

ID: 20949
Není adoptován
Chlapec, 11 let
Jedná se o chlapce, který žije se svými rodiči. Jsou však ve velice špatné životní situaci a často jim musí vypomáhat sousedé. Rodiče proto shánějí pomoc pro své děti, kde se dá. Další informace »

Oumou Camara

ID: 20951
Není adoptována
Dívka, 12 let
Tato dívka, která žije pouze se svou matkou a proto shání pomoc pro své dítě. Matka často nemá na bydlení ani na jídlo pro sebe ani pro svou dcerku. Další informace »

WONTANARA, o.p.s.

Sokolská 32, 120 00 Praha 2
tel. 604 983 875
e-mail: info@wontanara.cz

© 2010 Wontanara, o.p.s.

Newsletter

Chceš dostávat na e-mail novinky a pozvánky na akce?