Jedeme besedovat do "Šrotu"

Přeneste se snámi do míst západní Afriky, do míst smíchu, radosti i utrpení. Povídat si budeme jedno dubnové odpoledne v "Domečku Šrot" v Milevsku. Můžete se těšit na projekci fotografií z cesty nebo si zakoupit dárkový předmět z Guiney

Wontanara

Tyršova 1, 120 00 Prague 2
Czech Republic
téléphone: +420 604 983 875
e-mail: info@wontanara.cz

© 2014 Wontanara, o.s.