Skip to main content

UMĚNÍM ZA NENÁSILÍ

24.01.2005

Myšlenkou této iniciativy je postavit se, nenásilně skrze umění, proti jakýmkoli formám násilí. Tím, že se různí umělci či lidé, jimž je tato iniciativa blízká, spojí a společně budou různými formami prosazovat nenásilí.

Nejen citliví lidé mohou vnímat, že dnešní svět je stále více ovládán násilím a je nám stále více ze „shora“ předkládáno, že jedinou odpovědí na násilí je zase násilí, které je zdůvodňováno jako násilí správné. Ovšem opak je pravdou a další násilí vyvolává opět další násilí. Násilí fyzické, ekonomické, rasové, náboženské, či ideologické. Utrpení, které se tak dotýká miliónů lidí je nepřehlédnutelné a volá po zamyšlení se nad správností našeho jednání a vůbec smyslem našeho života.

Proto vznikla tato iniciativa pod názvem „Uměním za nenásilí“, která vychází z potřeby lidí nacházející v odmítání násilí globální odpověď světu.
A proč umění? Vždyť umění je jedna z nejdůležitějších forem citlivého a jemného vyjádření se a mělo by být vždy přítomno tam, kde se koná jakékoli zlo a svým světlem poukázat na něj a pomoci lidem ukázat správnou cestu. Jinými slovy, umění by mělo stále inspirovat lidi k zamyšlení se nad smyslem života, vzbuzovat touhu po poznání a hledání pravdy a pomoci dotknout se něčeho hodnotného a nádherného co se skrývá v každém člověku. Tak, aby se tento silný potenciál probudil a začal být používán. Uměním roste komunikace na všechna tato témata.

Ve světě, kde hlavní hodnotou jsou peníze a vše na nich závisí, se může někomu zdát nemožné zvrátit dnešní směr událostí, ale jak nám již ukázali velcí průvodci nenásilí M. K. Gándhí, M. L. King, Silo, myšlenka odmítání násilí byla vždy velmi platnou formou boje. Dnes zůstává jedinou možností, jak koherentně odpovědět na rozpory, v nichž všichni žijeme. Změna není nic co bychom měli očekávat od ostatních, je to záležitost individuální volby, na níž závisí jak osud náš, tak osud ostatních. Odmítání násilí není postoj pasivní, je to zcela jasné zaujetí postoje vůči sobě samému i vůči ostatním lidem.

Myšlenkou této iniciativy je tedy postavit se, nenásilně skrze umění, proti jakýmkoli formám násilí. Tím, že se různí umělci či lidé, jimž je tato iniciativa blízká, spojí a společně budou různými formami prosazovat nenásilí.
Proto vyzýváme Tebe i mnoho ostatních, aby se připojili k této síti lidí a jakkoli podpořili tuto iniciativu vycházející z myšlenek Humanistického hnutí. Již jsme uspořádali několik úspěšných výstav obrazů, fotografií, plastik, autorská čtení básní, apod., a i další chystané aktivity budou zaměřeny na výtvarné umění, divadlo, poezii, hudbu, akademickou půdu a další.
Zajímal by nás i Tvůj názor. Napsat můžeš na tento email: nenasilne@volny.cz

Také můžeš přijít na schůzku iniciativy, která probíhá každé úterý od 18:00 v Humanistickém centru Nová realita Kolbenova 34, Praha 9 (100m vlevo od metra "B" - Kolbenova)

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->