Skip to main content

Stavíme školu pro 500 dětí v Guineji / Postavme ji společně!

02.12.2017

Je to již 18 let našeho působení v Guineji, v jedné z nejchudších zemí světa, kde se staráme o vzdělání, zdraví, jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci projektu adopce na dálku. Díky vaší pomoci a díky aktivní spolupráci místních komunit jsme postavili již 7 škol, které umožňují vzdělávat se více než 3000 dětem.

...........................................................................................................

Postavme ji společně! Dárcovské SMS již skončily.

Příspěvky v jakékoliv výši lze zaslat na náš účet:

82262329/0800

Variabilní symbol: 2002

...........................................................................................................

 

 

Obyvatelé vesnice Menyi darovali pozemek, kde jsme zřídili vrt na pitnou vodu a začali stavět další školu. Místní lidé jsou připraveni ve stavbě pokračovat, chybí jim jen materiál. I s Tvou pomocí můžeme školu dokončit a dalších 500 dětí bude mít přístup k bezplatnému vzdělání.

  Děti po vyučování ve škole v Menyi

Právě rozšíření školy je součástí dlouhodobého plánu, jehož cílem je pomoci obyvatelstvu k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli soběstační a nezávislí na externí pomoci a zároveň se stali inspirací pro další komunity v řešení podobné situace.

 Slavnostní otevření vrtu na pitnou vodu

Vesnice Menyi / Kindie / Guinea

Vesnice Menyi se nachází v oblasti Kindie, cca 160 km od hl. města Konakry. Žije zde přibližně 1 100 obyvatel, z nichž asi 700 tvoří děti do 18 let. Není zde rozvinutá téměř žádná infrastruktura, lidé nemají přístup k elektřině, zdrojem vody pro celou vesnici byla jedna povrchová studna a potok. Situace je stejná v přilehlých 13 vesnicích. Ve vzdálenějším okolí je pár škol, ale jejich kapacita je mnohonásobně překročena a úroveň vzdělávání velmi nízká. Stejně nepříznivá situace je i v přístupu k základnímu lékařskému ošetření.

 Vladimír Rychtařík na návštěvě v Guineji

V roce 2006 zde byla dokončena stavba základní školy se třemi třídami, kabinetem, ředitelnou a toaletami. Podmínkou byla spolupráce místních obyvatel ve výstavbě. Písek a kamenivo sbírali obyvatelé v okolí a drtili je přímo na místě. Vodu potřebnou ke stavbě nanosili obyvatelé (především ženy) na svých hlavách z několik stovek metrů vzdáleného potoka. Výstavbu zajistilo učňovské středisko pod vedením jednoho mistra a mladí zedníci zde absolvovali praxi. Školu o třech třídách v současnosti navštěvuje 161 dětí, což je její maximální kapacita. Všem dětem je v Menyi poskytováno vzdělání bezplatně. Klademe důraz na další vzdělávání pedagogů a metodiku výchovy k nenásilí.

 Stavba školy za pomoci místních obyvatel

Další fází projektu a velkou prioritou je rozšíření školy tak, aby mohla zajistit předškolní vzdělání, základní vzdělání (1.-6. Třída) a collee (7.-10. Třída). Více tříd znamená jistotu v zajištění návaznosti kvalitního vzdělání a dobré přípravy pro střední školu či vyučení se řemeslu. Místní lidé vnímají vzdělání jako krok k dalšímu rozvoji vesnice – lidé neodcházejí do velkoměst, naopak se usazují, vesnice se rozšiřuje, zlepšení hygienických návyků a následně úbytek souvisejících nemocí, širší možnosti zajištění obživy vlastní rodiny v dospělosti.

 Běžný školní den ve škole v Menyi

Přístup k pitné vodě

Místní obyvatelé se zapojili i do realizace vrtu na pitnou vodu. Vrt je na lehkou mechanickou páku, a je tedy nezávislý na elektrické energii, která v oblasti není dostupná, a na pohonu na naftu, který je neekologický a nákladný. Byl inaugurován v roce 2013 a dnes slouží nejen obyvatelům vesnice Menyi, ale také mnoha dalším z okolních vesnic. Cílová skupina, které se celý projekt dotýká, čítá přibližně 1500 dospělých a 2500 dětí do 18 let ve 14 vesnicích. Vrt byl realizován díky sponzorskému daru jednoho z našich adoptivních rodičů, Vladimíra Rychtaříka.

 Adoptivní rodič Vladimír Rychtařík

V budoucnu plánujeme elektrifikaci vesnice, vybudování zdravotního střediska, domova pro opuštěné děti, víceúčelového vzdělávacícho centra pro rozvoj řemesel a volnočasových aktivit pro děti a mládež, knihovny a jídelny.

...........................................................................................................

Cílem projektu je pomoci místním lidem k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli soběstační a nezávislí na externí pomoci a zároveň se stali inspirací pro další komunity v řešení podobné situace. Důraz spolupráce je kladen na zapojení místní komunity do plánování, rozhodování a realizace celkového projektu i jeho jednotlivých fází.

...........................................................................................................

Vzdělání pomůže k větší soběstačnosti a pozvedne životní úroveň místích obyvatel. A díky přístupu k pitné vodě se zamezí zdravotním problémům z kontaminované vody a namáhavému nošení ze vzdálených zdrojů.

Táňa Bednářová, zakladatelka Wontanary a Koordinátorka rozvojových projektů

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministestva zahraničních věcí ČR a v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) v roce 2016.  
  

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->