Děkujeme

Jsme součástí  kampaně Česko proti chudobě a nerovnostem:

Za milou spolupráci a podporu děkujeme:

Zvláštní dík patří zejména našim adoptivním rodičům, kteří v rámci projektu na dálku Adopce afrických dětí podporují stovky dětí. 

Poděkování patří také našim dobrovolníkům, stážistům a dalším spolupracovníkům, bez kterých si naši činnost neumíme přestavit.

WONTANARA, o.p.s.

Sokolská 32, 120 00 Praha 2
tel. 604 983 875
e-mail: info@wontanara.cz

© 2010 Wontanara, o.p.s.