Naše aktivity v Guineji

See video

Vyňato z dokumentárního filmu Olgy Sommerové Medela. Humanistické hnutí jako součást projektu Medela pod patronátem Leily Abbasové a Heleny Houdové v roce 2007. Cílem charitativního projektu Medela 2007 (latinsky pomoc) byla dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které žijí ve špatných životních podmínkách. Celoroční projekt s roční periodicitou byl unikátní tím, že byl postaven na několika na sobě navazujících aktivitách, na nichž spolupracovali ženské osobnosti.

Šlo o kalendář, koncert a dvě knihy. Výtěžek ze všech těchto dílčích projektů byl rozdělen mezi čtyři konkrétní aktivity, v nichž žena a děti hrály hlavní roli. Cílem Medely byla transparentní činnost v neziskovém sektoru. Do projektu se zapojili Jan Saudek, Ivana Chýlková, Marta Issová, Chantal Poullain nebo Tonya Graves.

..................................................................................................................

" Nedávej hladovějícímu rybu, dej mu sítě nebo ho nauč chytat "

..................................................................................................................

Veškeré výdělky z projektu Medela šly přímo na podporu vybraných neziskových projektů. V roce 2007 byly vybrány pro podporu čtyři projekty: Nadační fond INKA – vesnická škola Peru, Jižní Amerika / Humanistické hnutí – Humanistická škola, Guinea, Afrika Magna / Children at Risk – Dům naděje, Kambodža, Asie / Slunečnice – letní tábor pro děti z uprchlických táborů, Česká republika Ve všech případech se jednalo o podporu vzdělávání. Projekt Medela byl zaměřen na vzdělávání dětí cestou osvěty, a pokračoval i v dalších letech. 

Související články:

Česká televize / Záznam dokumentárního filmu Olgy Somerové / 2007 

iDNES.cz / Lejla Abbasová: Asi sem se lehce zbláznila / 16.9.2007

Hospodářské noviny / Projekt Medela bude pomáhat dětem celého světa / 14.11.2006

Kategorie:

WONTANARA, o.p.s.

Sokolská 32, 120 00 Praha 2
tel. 604 983 875
e-mail: info@wontanara.cz

© 2010 Wontanara, o.p.s.