Skip to main content

Manipulativní studie nám udržitelnost nezajistí

03.10.2017

Přesně před dvěma lety se všechny členské země OSN dohodly na Cílech udržitelného rozvoje. Tato strategie má do roku 2030 odstranit největší překážky lidského rozvoje a příčiny devastace životního prostředí. Česko si podle nedávné studie v plnění Cílů vede údajně velmi dobře. Ve skutečnosti je za tím manipulace s fakty a potřebné činy chybí.

Praha 25. září 2017, tisková zpráva kampaně Česko proti chudobě / SDGs Watch

V červenci tohoto roku vydala Bertelsmannova nadace a Sustainable Development Solutions Network další srovnávací studii o udržitelnosti nazvanou SDGs Index and Dashboards. Česká vláda její výsledky přivítala. ČR totiž překvapivě získala 5. místo, přeskočila tak např. Německo. „Přestože jsou pod studií podepsány uznávané kapacity, jedná se přesně o to, co bychom mohli označit za fake news, tedy falešnou zprávu,“ uvádí odborník na rozvojovou spolupráci a ředitel Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE Tomáš Tožička.

Hlavním důvodem, proč studie o plnění Cílů příliš nevypovídá, je nevhodně zvolená metodika. Kritéria studie „se sice zaměřují na největší překážky, s nimiž se lidstvo aktuálně potýká, ale zároveň jsou zacíleny především na problémy, které se fakticky netýkají nejbohatších zemí; např. pandemie nemocí, podvýživu, úmrtnost dětí. Naopak studie se takřka nevěnuje klíčovým otázkám, které jsou pro globální rozvoj a jeho udržitelnost zásadní a které se zároveň týkají právě bohatých států. Takovými jsou např. efektivní využití vody, poměr obnovitelných zdrojů energie, produkce skleníkových plynů, množství odpadu, materiální spotřeba a ekologická stopa. Celkově je tímto problematickým způsobem budován obraz světa, kde jsou rozvinuté průmyslové země zárukou udržitelnosti a nikoli její největší překážkou,“ upozorňuje ředitel Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE Tomáš Tožička.

Zvolený způsob měření z hlediska plnění Cílů udržitelného rozvoje tedy neposkytuje relevantní informace. Naopak vytváří jakýsi sebeklam. Západní společnosti mohou na základě takových měření snadno získat dojem, že se jich udržitelný rozvoj vlastně netýká nebo že je vše v nejlepším pořádku. Tomáš Tožička v této souvislosti podotýká, že nebezpečí podobných studií spočívá v tom, že „poskytují politikům, řídícím orgánům a dalším aktivním složkám společnosti zkreslené informace, na jejichž základě nemohou správně reagovat.“

Celý článek k tématu si můžete přečíst v Deníku Referendum.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou rozpracovány do podoby několika desítek konkrétních úkolů, jež mají vlády plnit. Lze je ve stručnosti vyjádřit pomocí pěti anglických slov: people (lidé), planet (planeta), prosperity (prosperita), peace (mír) a partnership (partnerství). Cíle vycházejí z vědomí, že výzvy, jako jsou odstranění chudoby, omezení diskriminace, ochrana planety, posílení svobody a bezpečnosti, jsou navzájem propojené. Vyžadují proto provázané řešení a aktivní zapojení jak zemí globálního Jihu, tak Severu. Cíle udržitelného rozvoje byly schváleny všemi členskými státy OSN 25. září 2015.

Uveřejnili:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/neziskove-organizace-studie-priznive-hodnotici-cr-je-zavadejici/1530969

https://zpravy.proglas.cz/ocekavame/cr-je-udajne-pata-nejlepsi-v-udrzitelnem-rozvoji-studie-je-ale-zavadejici/

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/podle-studie-si-cesko-v-plneni-cilu-udrzitelneho-rozvoje-vede-dobre-skutecnost-je-ale-jina-tvrdi-diakonie-cce

 

 

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->