Skip to main content

Řeky & Atmosférický sbor

Kdy?
18:00 10/01/2016
Kde?
Divadlo Jatka 78, Jateční 1530, 170 00 Praha 7

Hlasově-bubenický projekt Řeky & Atmosférický sbor zve na hudebně-výtvarný večer konaný 10. 1. 2016 v pražském divadle Jatka 78 a natáčení DVD. Představení souboru Řeky je soutokem dvou ženských hlasů. Hlasů vyprávějících, hlasů lyrických, hlasů oslavujících cestu ke kořenům za doprovodu bubnů, perkusí a smíšeného sboru. Hudební příběhy dobarvuje a dotváří živá projekce.

 Řeky & Atmosférický sbor

Tento ojedinělý koncert je beznadějně vyprodán a bude uskutečněn na základě úspěšné sbírky na servru Katalyzátor

 Řeky & Atmosférický sbor

.........................................................................................................................

Řeky & Atmosférický sbor LuHawa Goldin a Antonia Nyass jsou zpěvačkami a capella projektu Yellow Sisters. Řeky společně založily z touhy ponořit se hlouběji do slovanské tématiky a prozkoumat možnosti lidského hlasu i bubnů. Jsou autorkami všech písní. Skladby jako napřiklad Kopřivečko, dej mi sílu, Co mi kameny, Teče voda teče nebo Hodina mezi psem a vlkem odkazují na silnou inspiraci českou krajinou a slovanskou symbolikou. LuHawa s Antonii jsou dlouhouletými kamarádkami a i to se odráží v jejich tvorbě. Obě píší texty, obě skládají hudbu. Jejich hlasy jsou tentokrát průvodci a vypravěči příběhů z české krajiny.

.........................................................................................................................

  Yellow Sisters

LuHawa Goldin se věnuje muzikoterapii,  výuce tance a zpěvu.  Založila bubenicko- taneční skupinu TIDITADE, kde působila jako choreografka i tanečnice. Vede dílny hlasové improvizace pro širokou veřejnost i pro profesionály.  Vystudovala sociální práci a psychoterapii na FFUK  a je současti týmu připravujícího metodiku Osobnostní a Sociální Výchovy. Má tři syny a procestovala Jížní Ameriku.

 Antonina Nyass

Antonia Nyass vede dílny práce s hlasem, pohybem a hudební improvizaci. Působi jako perkusistka a zpěvačka v projektu Dámská hnízda (improvizované divadlo Simony Babčákové a Ester Kočickové) Jeji láska k improvizaci ji dovedla i do dalšího souboru improvizovaného divadlo No A. Celý život se věnuje hlavně hudbě a divadlu. Vystudovala grafický design. Má také tři syny a procestovala jihovýchodní Asii. V roce 2014, vyzvaly Antonia s LuHawou dva vynikájící perkusisty Miloše Vacíka a Papise Nyasse ke spoluprácí na projektu Řeky.

 Miloš Vacík a Papis Nyass

Miloš Vacík je perkusista a výtvarník. Mezi jeho projekty patři nejen Škola Samby, TamTam Batucada nebo audiovizuální kniha Pod hvězdami. Miloš studoval výtvarnou školu v Praze a rytmy v Brazilii, ale i jinde po celém světě. Má jednoho syna a dvě dcery. Papis Nyass působí jako perkusista v mnoha projektech. V minulosti spolupracoval a nadále spolupracuje s mnoha osobnostmi. Například s Alanem Vitoušem, s Jaroslavem Duškem, s Lenkou Dusilovou, s Gaiou Messiah, nebo se Sahab Tulluie. Papis skládal hudbu k představení pro divadlo Na Prádle. Má svůj osobní projekt Afrických rytmů. Vede dílny tance a rytmoterapie. Pochází z Gambie. V Praze žije od roku 1996 a má také tři syny.

 Miloš Vacík

V létě 2014 tito čtyři přátelé vystupovali poprvé pod názvem Řeky na Festivalu Žižkovské Pivobraní. Byl to pro ně silný zážitek atak se  rozhodli v projektu pokračovat a doplnit ho navíc o pěvecký sbor, který by hudbu doprovázel nejen zpěvem, ale i atmosférickými zvuky. Vznikl Atmosférický sbor a projekt byl kompletní.

 Yellow Sisters

Atmosférický sbor má 40 členů, amatérských zpěváků. Je složený ze sboru vedeného Antonií a ze sboru Hravé hlasy, který založila LuHawa. Atmosférický sbor pojí nadšení z tvorby a práce s hlasem. Jejich čistá radost a melodická, harmonická a hlavně atmosférická podpora skladeb je to, co dělá projekt Řeky tím , čím je.

.........................................................................................................................

Bylo jen otázkou času, kdy se k projektu připojí výtvarná složka, někdo s vlastním pohledem na slovanské téma.

.........................................................................................................................

Cristina Maldonado je mexická výtvarnice, multimediální umělkyně a tanečnice. V Praze působí na scéně divadla Alfréd ve dvoře a se svou improvizovanou výtvarnou projekcí jezdí po celém světě.

 Cristina Maldonado