Skip to main content

Rozšiřujeme školu v Kankanu!

03.03.2021

V Kankanu, druhém největším městě Guiney, plánujeme rozšíření naší školy El Hadj Ibrahima Kanté. K tomuto rozšíření je potřeba částka 234 000 Kč. Pomůžete nám školu rozšířit?Město Kankan

mapa

Nejdříve si pojďme představit město, ve kterém se škola nachází, Kankan.

Kankan je se 472 tisíci obyvateli druhé nejlidnatější guinejské město a první největší co se rozlohy týče. Nachází se na západě Guineje asi 780 km od hlavního města Conakry v regionu tak zvané Haute-Guinée (Vysoká Guinea). Je hlavním městem regionu a prefektury Kankan.

Město leží na břehu řeky Milo, přítoku Nigeru. Kankan je znám pro pěstování bavlníku a výrobou bavlny. V minulosti bylo město propojeno železnicí s hlavním městem Conakry, na tomto spojení byl ale roku 1993 ukončen provoz. V Kankanu se také nachází Univerzita Julius-Nyerere de Kankan, založená roku 1964.

Škola El Hadj Ibrahima Kanté

Do této školy chodí v současnosti  325 dětí, 180 dívek a 155 chlapců. Školu navštěvují děti od předškolního věku až po konec základní školy, která v Guineji končí šestou třídou.

(V Guineji chodí děti obvykle od 3 do 5 let do mateřské školy, ty jsou ale spíše pro bohatší obyvatele. U našich dětí se snažíme, aby chodily i do školky, protože jsou pak lépe připravené na výuku, a zpravidla tak často neopakují ročníky.  Po MŠ mají děti 6 let základní školy, do které nastupují děti různě staré - od 6 až do 10 let věku. Po prvních šesti letech nastupují děti na tak zvanou "Collège" obdobu našeho druhého stupně ZŠ, kde se vzdělávají další 4 roky.)

plánek
Původní plány parcely na které vyrostla naše škola

Škola byla oficiálně založena v roce 2008. kdy ji za finanční podpory Wontanary naši guinejští kolegové z organizace AGUIPAH začali stavět. Dokončena byla v roce 2012, škola se stávala z tří učeben, jedné kanceláře a osmi latrín. 

web2
Obrovský kus práce na stavbě odvedli naši guinejští koordinátoři vlastnoručně

O rok později zahájila škola svůj provoz se dvěma třídami určenými pro tři ročníky mateřské školy a jednou pro první ročník základní školy. 

Jelikož škola nabývala na popularitě, bylo potřeba ji rozšířit. V roce 2015 byly tři původní třídy rozděleny na šest menších, aby se do školy vešel narůstající počet ročníků. Byl také vybudován přístřešek s plechovou střechou pro žáky třetího ročníku. Jak děti postupovaly do vyšších ročníků bylo třeba různě provizorně přesouvat děti z třídy do třídy a spojovat více ročníků do dvoutřídek, což nebylo ideální, a kvalita vzdělání tím trpěla.

web3
Stavba první budovy školy trvala 4 roky  - to může vypadat dlouho, prostředky se ale sbíraly pomalu a my měli vícero rozjetých projektů, proto se stavba trochu protáhla

Situace se stala kritickou v roce 2018, kdy musely být sloučeny dva poslední ročníky základní školy, aby se vešly do tříd. Proto bylo rozhodnuto o prvním rozšíření školy stavbou dvou nových místností. Ty byly dokončeny v listopadu 2020. Děti z mateřské školy tak konečně mají vlastní budovu.

Všechna tato rozšíření ale stále nestačí. Ve třídách určených pro 20 dětí se běžně učí až 35 dětí, a to má značně negativní vliv na kvalitu výuky. Naši kolegové z organizace AGUIPAH chtějí na místě přístřešku s plechovou střechou postavit novou budovu s dvěma novými místnostmi. V těchto nových třídách by měly být situované dva poslední ročníky základní školy (5. a 6. ročník).

web4
Ani dnešní jednou rozšířené kapacity tříd nestačí, v třídě pro 20 dětí se běžně učí až 35 dětí

Na projekt rozšíření potřebujeme 234 000 Kč (9 000 €). Z této částky již 25 000 Kč díky jednomu štědrému sponzorovi máme. Abychom mohli těmto dětem poskytovat kvalitní vzdělání a zlepšit jim tak vyhlídky do budoucna, budeme potřebovat i vaši pomoc. Za jakýkoliv příspěvek budeme neuvěřitelně vděční!

Pokud nám chcete pomoci, můžete přispívat na účet 82262329/0800 pod variabilním symbolem 20019.

Všem dárcům předem děkujeme!

web5

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->