Skip to main content

Základní škola Silo de Menyi

Označení projektu v databázi / variabilní symbol: 2002
Město: Kindia, Menyi (Guinea)
Prioritní projekt
Vesnice Menyi se nachází v oblasti Kindie, cca 160 km od hl. města Konakry. Žije zde přibližně 1.100 obyvatel, z nichž asi 700 tvoří děti do 18 let. Není zde rozvinutá téměř žádná infrastruktura, lidé nemají přístup k elektřině, zdrojem vody pro celou vesnici byla jedna povrchová studna a potok. Situace je stejná v přilehlých 13 vesnicích. Ve vzdálenějším okolí je pár dalších škol, ale jejich kapacita je mnohonásobně překročena a úroveň vzdělávání velmi nízká. Stejně nepříznivá situace je i v přístupu k základnímu lékařskému ošetření. V roce 2006 zde byla dokončena stavba základní školy se třemi třídami, kabinetem, ředitelnou a toaletami. Podmínkou bylo spolupodílení se místních obyvatel na výstavbě. Písek a kamenivo sbírali obyvatelé v okolí a drtili jej přímo na místě. Vodu potřebnou ke stavbě nanosili obyvatelé (především ženy) na svých hlavách z několika stovek metrů vzdáleného potoka. Výstavbu zajistilo učňovské středisko pod vedením jednoho mistra a mladí zedníci zde absolvovali praxi. Školu o třech třídách v současnosti navštěvuje 161 dětí, což je její maximální kapacita. Všem dětem je v Menyi poskytováno vzdělání bezplatně. Klademe také důraz na další vzdělávání pedagogů a metodiku výchovy k nenásilí. Další fází projektu a velkou prioritou je rozšíření školy tak, aby mohla zajistit předškolní vzdělání, základní vzdělání (1. - 6. třída) a college (7. -10. třída). Více tříd znamená jistotu v zajištění návaznosti kvalitního vzdělání a dobré přípravy pro střední školu či vyučení se řemeslu. Tamní lidé vnímají vzdělání jako krok k dalšímu rozvoji vesnice - lidé neodcházejí do velkoměst, naopak se usazují, vesnice se rozšiřuje, zlepšení hygienických návyků a následně úbytek souvisejících nemocí, širší možnosti pro zajištění obživy vlastní rodiny v dospělosti.
Kontakt: Táňa Bednářová, info@wontanara.cz, tel. +420 604 983 875
Pokud vás tento projekt zaujal, můžete přispět k jeho realizaci.
Bank. účet: 82262329/0800 ČS, var.s. 2002, konst.s. 558