Skip to main content

Adopce afrických dětí / projekt pomoci na dálku

wontanara

Cíl projektu

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale "adoptivní rodič" z Evropy – což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma – mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě.

wontanara

Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. "Adoptivní rodina" je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie, dopisovat si. Je možné popřípadě dítě i navštívit. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců.

V rámci adopce zajistíme: asistenci při úkolech po škole, stravování ve školách, základní zdravotní péči a prevenci, podporu dívkám při předčasném těhotenství, ochranu před ženskou obřízkou, nucenými sňatky, domácím násilím, po ukončení vzdělání pomoc při dalším nasměrování s ohledem na schopnosti, talent, úsilí či rodinnou situaci daného dítěte.


Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami. "


wontanara

Příspěvek na adopci dítěte v Guineji je 6000 Kč ročně (ZŠ – 1.-6.třída), 7500 Kč (College – 7.-10.třída) a 9000 Kč (SŠ/VŠ). Pro lepší představu se jedná o částku přibližně odpovídající ceně jedné kávy denně.


Můžete také přispět jakoukoli částkou na účet: 82262329 / 0800


Termíny adopcí a nástupů do školy

Školní rok v Guineji začíná v polovině září a končí v červnu. Poté mají děti 3 měsíce prázdniny. "Adoptované" dítě může nastoupit do školy zpravidla na začátku trimestru – tedy v září, v lednu a vyjímečně v dubnu. Po ukončení školního roku je dítěti vystaveno vysvědčení (pozn. studenti univerzit a řemesel dostávají vysvědčení až na konci svého studia / v případě, že student opakuje ročník, vysvědčení neobdrží). V průběhu roku (duben / květen) obdrží "adoptivní rodič" materiály od dítěte, a to dopis nebo obrázek od dítěte s jeho aktuální fotografií.

wontanara

Jak si "adoptovat" africké dítě na dálku?

  1. Vyberte si konkrétní dítě ze seznamu. Pokud výběr necháte na nás, napište rovnou na kontaktní email adopce@wontanara.cz a upřesněte jakou roční částkou byste chtěli přispívat (6000 Kč, 7500 Kč, 9000 Kč nebo libovolnou na zrovna potřebné dítě).
  2. Přejděte na stránku adopce.wontanara.cz/adoptovat
  3. Vyplňte darovací smlouvu pro vámi vybrané dítě, kde si vyberete způsob platby a udáte kontakty na vás. Potvrzenou darovací smlouvu od nás vám pak pošleme poštou nebo elektronicky. Budeme vás kontaktovat emailem případně telefonicky.
  4. Po přijetí vaší registrace (smlouvy) vám vyplníme termíny plateb podle nástupu dítěte do školy. Platby posílejte v termínu na číslo účtu uvedeném na smlouvě. Nezapomeňte uvést číslo dítěte jako variabilní symbol.

Tímto je "Adopce" uskutečněna a dítě nastoupí v nejbližším možném termínu do školy. Nástupy do škol jsou v termínech: 1.10., 1.1. a 1.4.

wontanara

První dopis s vysvědčením z Guiney dostanete přibližně 2 měsíce po skončení trimestru v Guineji, kterým "vaše" dítě začínalo.