Skip to main content

SOS Keňa

10.01.2008

Humanistické centrum Narovinu vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem povolebních nepokojů v Keni. Násilnosti, které vypukly po vyhlášení volebních výsledků na sklonku roku 2007, stály život už několik stovek lidí a téměř čtvrt milionu

Násilnosti, které vypukly po vyhlášení volebních výsledků na sklonku roku 2007, stály život už několik stovek lidí a téměř čtvrt milionu lidí vyhnaly z domovů.

Již sedmým rokem působí Humanistické hnutí v Keni a podporuje mnoho různých projektů. Více než 3000 Čechů díky projektu „Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku“ léta podporují děti z nejchudších oblastí Keni. Po celou dobu probíhá komunikace s našimi koordinátory v Keni, od nichž máme zprávy o tom, že bez přístřeší se nyní ocitá už na 200 000 keňských rodin. Situace v mnohých oblastech, především na provizorních shromaždištích uprchlíků, je kritická, chybí jídlo, přikrývky a další základní potřeby.

Díky tomu, že Humanistické hnutí za více než sedm let svého působení v Keni vytvořilo síť dobrovolníků působících na celém území Keni, máme potvrzeno od hlavních koordinátorů, že jsou schopni velmi efektivně zajistit distribuci urgentní první pomoci. Dvanáct tisíc dobrovolníků Humanistického hnutí je připraveno okamžitě se zapojit do organizace humanitární pomoci „SOS Keňa“.

Proto jsme se rozhodli požádat českou veřejnost o pomoc lidem v Keni. Vyhlašujeme sbírku, jejíž výtěžek bude okamžitě použit k distribuci jídla, dek a základních potřeb lidem bez domova a obnovu domů v postižených oblastech.

Své finanční příspěvky můžete posílat na bankovní účet 51-1876560277/0100 pod variabilním symbolem 2008.

Děkujeme za jakoukoliv finanční částku

Za Humanistické centrum Narovinu

Dana Feminová, předsedkyně
Kontakt: 777711911, dana.feminova@adopceafrika.cz

Simona Heřtusová
Kontakt: 608 301 270 , simona.hertusova@adopceafrika.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA HUMANISTICKÉHO HNUTÍ – 3.1. 2008

Humanistické hnutí společně s Amnesty International ČR svolávají shromáždění za ukončení násilí v Keni

„Světlem za klid zbraní v Keni“
Václavské náměstí v Praze, pod sochou sv. Václava
Pátek 4.1.2008 od 19:00 hod

Zveme všechny, kteří chtějí zapálením louče či svíčky uctít památku obětí povolebních nepokojů v Keni a vyjádřit solidaritu a žádost o nenásilné, demokratické řešení vzniklé situace.

Naléhavá výzva k Nenásilí a Demokracii v Keni
Vyzýváme keňskou vládu a prezidenta Kibakiho k okamžitému zastavení násilné represe proti vlastním lidem.
K uklidnění celé situace je nejlepší vyhlásit nové svobodné volby a jejich regulérnost zaručit přítomností mezinárodních pozorovatelů. Pouze takové volby mohou nové vládě
a prezidentovi poskytnout legitimitu. Dále vyzýváme keňskou vládu, aby
zajistila svobodu tisku a respektovala základní lidská práva Keňanů.
Zároveň naléhavě žádáme lídra opozice pana Railu Odingu, aby jednal ve prospěch všech obyvatel Keni, oslovil své stoupence a vyzval je k okamžitému ukončení násilí.
A všechny Keňany naléhavě vyzýváme, aby okamžitě zastavili násilí a bojovali za svá práva nenásilným, mírovým způsobem.
Vzhledem k tomu, že je Česká republika dlouhodobě zapojena do rozvojové spolupráce s Keňou a podporuje mnoho různých projektů, dotýká se situace v Keni velmi bolestně
i českých lidí. Více než 3000 Čechů, kteří díky projektu „Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku“ už léta podporují děti z nejchudších oblastí Keni, se teď obávají o jejich budoucnost. I proto chceme apelovat na naši politickou reprezentaci, především na Ministra zahraničních věcí, Velvyslance ČR při OSN a Velvyslankyni ČR v Keni, aby vynaložili veškeré úsilí a všechny diplomatické prostředky k tomu, aby se co nejrychleji zamezilo eskalaci násilí a předešlo se občanské válce v Keni.


Za Humanistické hnutí
Dana Feminová
mluvčí

tel. 777 711 911
dana.feminova@humanistinarovinu.cz
Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->