Skip to main content

Závěry víkendového Summitu OSN v New Yorku

29.09.2015

Summit OSN k udržitelnému rozvoji  který probíhal v New Yorku od 25. do 27. září přijal novou agendu, která má během patnácti let zajistit důstojný život všem obyvatelům planety. Všech 193 členských zemí OSN přijalo 17 Cílů udržitelného rozvoje, které mají přispět k zajištění důstojného života pro všechny.

...................................................................................................................

Dánský premiér Lars Løkke Rasmussen, který spolupředsedal úvodnímu zasedání, řekl:

„Cíle jsou vizí, kde by měl být svět v roce 2030. Historie nás bude soudit a učiní nás odpovědné za výsledky.“

...................................................................................................................

  Papež František

Cíle udržitelného rozvoje navazují na Rozvojové cíle tisíciletí, které byly schváleny v roce 2000 na Summitu tisíciletí a které měly do roku 2015 radikálně zlepšit život na Zemi, především eliminovat chudobu, zlepšit zdraví a zajistit přístup k základním potřebám. I když v mnoha oblastech došlo ke zlepšení, stále zůstává mnoho problémů, jejichž řešení zůstalo daleko za očekáváními. I z těchto neúspěchů by si měly nové cíle vzít poučení. Papež František, který měl úvodní řeč, zdůraznil také důležitost ochrany životního prostředí a vyzval mezinárodní společenství k tvrdé práci na zajištění míru a spravedlnosti.

Téma míru bylo také podnětem kampaně Česko proti chudobě, kdy na Mezinárodní den míru 21.9. upozornili svou akcí Mírová tramvaj na potřebu prosazování míru a práv ekologických a válečných uprchlíků.

  Happening / Mírová tramvaj 21.9. Praha

...................................................................................................................

Za občanské organizace vystoupil na summitu Salil Shetty z Amnesty International, který politickým reprezentantům a reprezentantkám mimo jiné řekl:

„Nemůžete požadovat podporu udržitelného rozvoje, když se bráníte omezování spotřeby nejbohatších nebo předávání technologií. Nemůžete kázat o lidských právech a zároveň praktikovat masové sledování. Nemůžete poučovat o míru a být zároveň největšími výrobci zbraní. Nemůžete dovolovat vašim korporacím využívat právní mezery pro finanční a daňové úniky a zároveň brojit proti korupci. Nemůžete přijímat Cíle udržitelného rozvoje a zároveň napadat a věznit pokojné protestující a odpůrce. Nemůžete přijímat tyto Cíle udržitelného rozvoje a současně uzavírat bezpečné a legální cesty uprchlíkům, omezovat důstojný život.“

...................................................................................................................

  řecký premiér Alexis Tsipras

Stanovisko občanské společnosti reflektuje široce sdílené obavy, že Cíle udržitelného rozvoje, jakkoli progresivní a potřebné, zůstanou jen u řešení nejpalčivějších problémů, aniž by dokázaly těmto problémům systémově předcházet a odstraňovat je. To vyjádřil i řecký premiér Alexis Tsipras, který poukázal na potřebu systémového řešení zadlužených států, které občanské organizace prosazují již přes dvacet let. Cílem je eliminovat chudobu, toho ale není možné dosáhnout bez toho, řekl Tsipras, „dokud si neujasníme, jak vybudovat nebo zlepšit sociální státy místo toho, abychom je ničili.“

...................................................................................................................

„Přijetí nových rozvojových cílů je důležitým krokem. Ještě důležitější je, aby nezůstaly jen na papíře, ale aby se skutečně realizovaly. A k tomu je zapotřebí reálného odhodlání politiků a rozhodné podpory lidí. Té především. Bez širokého zapojení lidí na celém světě se nic tak ambiciózního uskutečnit nedá“

Tomáš Tožička z kampaně Česko proti chudobě

​...................................................................................................................

​...................................................................................................................

Jak řekl generální tajemník OSN Pan Ki Mun:

„Tyto Cíle jsou cestou k lepší budoucnosti. Nyní je musíme využít k transformaci světa. Učiníme tak skrze partnerství a společné odhodlání. Nikdo nesmí zůstat pozadu.“

​...................................................................................................................

Záleží tedy i na každém z nás – a na obyvatelích Evropské unie zvláště, jestli se podaří prosadit spravedlivější a důstojnější život pro všechny lidi na naší malé planetě.

Převzato: Česko proti chudobě / autor článku: Tomáš Tožička 

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->