Skip to main content

Annual report

Rok 2015 byl pro nás opět plný nových zkušeností a výzev, kterým jsme čelili jak v Guineji, tak v ČR.

Podařilo se nám pro tento rok získat dotaci od České rozvojové agentury na posílení našich kapacit, což nám umožnilo přijmout novou kolegyni Silvii Ihnatolovou na PR a fundraising, realizovat a zúčastnit se množství nejrůznějších akcí pro veřejnost a aktivně se zapojit do kampaně Česko proti chudobě, ale také poprvé vyhlásit veřejnou sbírku na stavbu další školy v Menyi.

Výroční zpráva 2015 ke stažení .pdf

wontanara

V Guineji byl školní rok 2014/2015 narušen přetrvávající epidemií eboly, kvůli které vyučování ve školách začalo až 19. 1. 2015 místo 1. 10. 2014 a výuka pak probíhala i přes letní prázdniny. K velké úlevě nás všech přispěla na úplném konci roku 2015 zpráva, že epidemie eboly v Guineji skončila

I přes ne příliš příznivou společenskou situaci v ČR máme za sebou velmi intenzivní rok, ve kterém jsme dali hodně energie do nových strategií k posílení našich kapacit a k prezentaci naší činnosti a projektů v Guineji. Ty se přes všechny překážky drží a rozvíjejí a to převážně zásluhou místních koordinátorů a spolupracujících komunit a samozřejmě díky všem dárcům a podporovatelům v ČR.

Děkujeme všem, kdo nás jakkoli podporují, a těšíme se na další rok s vámi, wontanara!

Táňa Bednářová.
zakladatelka organizace

Výroční zpráva 2014 ke stažení .pdf