Skip to main content

Kampaň Česko proti chudobě pokračuje

30.06.2015

Každé tři vteřiny na naší planetě umírá dítě v důsledku extrémní chudoby - z hladu, kvůli nedostatku kvalitní vody nebo na nemoci, kterým lze předcházet. Každý den takřka 30 tisíc dětí. Za dva týdny zemře více dětí, než kolik obětí si vyžádala ničivá vlna tsunami na konci roku 2004, za rok 2005 tak ze světa zbytečně odešlo více dětí než má celá Česká republika obyvatel.

....................................................................................................................

" Chudoba není něčím, co se prostě jen tak děje jako třeba déšť. Naopak, je to něco, s čím se dá za poměrně krátký čas leccos udělat " 

Jeoffrey D. Sachs, ředitel projektu tisíciletí

.....................................................................................................................

V poslední době se objevily ojedinělé příležitosti, jak zmobilizovat naše zdroje a schopnosti a zvrátit tuto ostudnou situaci. V době, kdy se Česká republika stala členem jednoho z nejbohatších klubů světa, Evropské unie, se začala uskutečňovat řada významných mezinárodních setkání. V možnostech vrcholných schůzek skupiny G-8, zasedání OSN či ministerských konferencí WTO je nastartovat konec chudoby.

.....................................................................................................................

" Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme dost vůle na to, abychom z chudoby opravdu učinili historii? " 

Bono Vox, konference Labour Party 2004

.....................................................................................................................

Každý z nás pro to ale musí něco udělat. Čím více nás bude, tím větší šance je, že naše politické reprezentace na české a evropské úrovni přijmou rozhodné a provázané kroky k nápravě v oblasti rozvojové pomoci, obchodu a zadlužení, v oblasti životního prostředí a rovných vztahů mezi ženami a muži. Právě proto jsme se stali součástí této kampaně. Pokud se chcete zapojit a nabídnout pomocnou ruku, můžete zde.

Série akcí začala v České republice, stejně jako ve většině zemí světa, 5. září 2011. U nás jsou akce organizovány platformou Česko proti chudobě, která sdružuje na padesát organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení.

Globální výzva k akcím proti chudobě snaží, aby byly naplňovány závazky bohatých zemí, v nichž přislíbily těm nejchudším svou podporu. Především se zaměřuje na Rozvojové cíle tisíciletí (přijaté OSN), které představují program na odstranění extrémní chudoby ve světě v rámci Evropského roku rozvoje.

.....................................................................................................................

" Náš svět, naše budoucnost, naše důstojnost "

.....................................................................................................................

Důstojné pracovní podmínky, hlad, podvýživa, produkce potravin a především jejich distribuce jsou základními úkoly, které je třeba řešit. Přestože vyprodukujeme nejvíce potravin na hlavu v historii lidstva, nejsme schopni snížit počty hladovějících.

.....................................................................................................................

"Nejbohatší země, mezi něž patříme, mají mezinárodní závazky. Jejich nedostatečné plnění v minulosti nezlepšilo dostatečně situaci v nejchudších zemích a ještě přispělo ke zhoršení situace nemajetných v zemích bohatých"

Dagmar Trkalová, koordinátorka kampaně

.....................................................................................................................

Jde zejména o pouliční informační akce, happeningy, koncerty, promítání filmů s rozvojovou tématikou, odborné přednášky s diskuzí. Akce organizují převážně dobrovolníci.

.....................................................................................................................

"Svět je příliš malý na to, abychom si mohli myslet, že omezování práv čí bída někde jinde na nás nebudou mít žádný dopad"

Tomáš Tožička, koordinátor a vedoucí týmu autorů 

.....................................................................................................................

Kampaň podporují stovky známých osobností na celém světě jako například Bono Vox, Antonio Banderas, George Clooney, Penelope Cruz, Brad Pitt, Bob Geldof, Hugh Grant, Salma Hayek, Kylie Minouge nebo Kate Moss. U nás jsou to mezi jinými Táňa Fischerová, Jan Budař, Tomáš Hanák, Kryštof Hádek, Ivana Chýlková, Richard Krajčo, Jan Kraus, Jiří Menzel neboViktor Preiss.

Více informací: www.ceskoprotichudobe.cz / Zdroj: Česko proti chudobě

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->