Skip to main content

Evropský rok pro rozvoj je výzvou pro všechny

23.07.2015

Rok 2015 je pro rozvojovou pomoc rokem mimořádným. Wontanara je také zapojena do Evropského roku rozvoje. Jedná se o vůbec první evropský rok, který se zaměřuje na vnější aktivity Evropské unie a na úlohu Evropy ve světě. Pro rozvojové organizace v celé EU znamená tato iniciativa jedinečnou příležitost, jak zdůraznit odhodlání Evropy vymýtit chudobu na celém světě a inspirovat co nejvíce Evropanů, aby se v oblasti rozvoje angažovali.

....................................................................................................................

"Neděláme si iluze o tom, že najednou jejich problémy vyřešíme. Snažíme se tu spíš vytvářet prostředí, ve kterém lidé začínají věřit, že mohou něco změnit"

Michele Irwingová, koordinátorka organizace POWA

....................................................................................................................

Rok 2015 je také rokem, kdy končí lhůta ke splnění rozvojových cílů tisíciletí, na kterých se v roce 2000 dohodli vedoucí představitelé zemí světa, a kdy by se mezinárodní společenství mělo opět dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj.

Průzkum Eurobarometr z roku 2013 přinesl zajímavé výsledky ohledně toho, jak se na rozvojovou pomoc dívají občané EU.

  • Více než 80 % Evropanů se domnívá, že rozvojová pomoc je důležitá, a 60 % si myslí, že by EU měla tuto pomoc rozšířit.
  • Dvě třetiny respondentů se domnívají, že by potírání chudoby v rozvojových zemích mělo být jednou z hlavních priorit Evropské unie.
  • Zároveň však 50 % dotázaných nemá ponětí o tom, komu je pomoc Evropské unie určena.

....................................................................................................................

"Řekl jsem si, že to je dobrý podnikatelský záměr a že se třeba díky kávě vzmůžem na lepší existenci"

MacDonald, pěstitel

....................................................................................................................

V roce 2015 uděláme vše pro to, abychom evropským občanům vysvětlili, jakým způsobem rozvojová pomoc EU funguje, a ukázali jim, že přináší skutečnou a trvalou změnu. Ukážeme daňovým poplatníkům, jak jsou jejich peníze co nejlépe využívány k tomu, aby naši bližní na celém světě, kteří se ne vlastní vinou ocitli v chudobě, mohli uživit sebe, svou rodinu i komunitu.

Během celého roku budeme upozorňovat na práci různých lidí v partnerských zemích a našich spolupracovníků v terénu. V rychle se měnícím světě jsou rozdíly mezi rozvojovými a průmyslově rozvinutými zeměmi stále méně zřetelné. Z některých bývalých rozvojových zemí se stali dárci, zatímco jiné zůstaly uvězněny v začarovaném kruhu chudoby. Mezitím se objevili nové zdroje financování a noví rozvojoví partneři.

Tradiční nerovnoměrný vztah mezi dárcem a příjemcem se změnil a uvolnil místo spolupráci, vzájemné odpovědnosti a společnému zájmu. Pomoc rozvojovým zemím po celém světě s budováním mírumilovné a prosperující společnosti není pouze otázkou spravedlnosti. Zároveň tím vznikne bezpečnější svět s větším hospodářským a obchodním potenciálem. Letošní evropský rok a tyto internetové stránky toho budou odrazem.

Můžete být u toho!

  • Můžete přispět do vnitrostátní i mezinárodní diskuse o rozvojové pomoci různými nápady a myšlenkami.
  • Můžete se stát členy rozvojové organizace.
  • Můžete dobrovolně pracovat na nějakém rozvojovém projektu.

Více informací na webu : Evropský rok pro rozvoj  // Informační listy ke stažení (PDF)

Příběhy: 

Spolupráce mezi pěstiteli kávy v Malawi přinesla mechanizaci výroby i větší výnos

EU pomáhá bojovat proti násilí na ženách v Belize

Chilli farmářka Marie nastartovala vesnickou ekonomiku

Annaleččámí stojí v čele změn v pěstování čaje na Srí Lance

Vietnamu se politika udržitelnosti v cestovním ruchu vyplácí

Demokratická republika Kongo: zažít skutečné dětství

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->