Skip to main content

O nás

Je to již 20 let našeho působení v Guineji, v jedné z nejchudších zemí světa, kde se staráme o vzdělání, zdraví, jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci projektu adopce na dálku. Díky vaší pomoci a díky aktivní spolupráci místních komunit jsme postavili již 7 škol, které umožňují vzdělávat se více než 3000 dětem.

Posláním naší organizace je šíření humanistických myšlenek a ochrana lidských práv formou rozvojové spolupráce, kulturně společenské činnosti a rozšiřováním informovanosti na nevýdělečném základě.

Wontanara

Proč “Wontanara“ ?


"Wontanara je slovíčko pocházející ze západoafrického kmene Susu a znamená  jsme kamarádi, dohodneme se, jsme spolu, podržíme se navzájem, podpoříme se. Líbil se nám význam i jak to zní a proto Wontanara"

Táňa Bednářová, ředitelka a zakladatelka organizace


Mezi hlavní cíle činnosti patří vytváření tolerantní, multikulturní společnosti – výchova k  nenásilí, respektu různorodosti, solidaritě a toleranci, rozvojová a globální výchova a osvěta.

  • Snažíme se o zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích - příčinách, důsledcích i možnostech řešení se speciální pozorností na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost.
  • Upozorňujeme na důsledky ekonomického násilného systému a přímou spojitost s chudobou rozvojových zemí.

wontanara

  • Přispíváme ke zlepšení životní úrovně, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči pro obyvatele rozvojových zemí (především v Africe) formou přímé realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci i podporou projektů dalších organizací a místních komunit v těchto zemích.
  • Přispíváme k rozvoji dobrovolnické práce a širšímu uplatnění dobrovolníků v oblasti rozvojové spolupráce, výchovy a osvěty.
  • Zprostředkováváme pomoc v případech přírodních katastrof či konfliktů především v zemích, kde organizace realizuje dlouhodobé projekty zahraniční rozvojové spolupráce.
  • Snažíme se o prevenci diskriminace, rasismu a xenofobie ve společnosti.

“Guinea nikoho neláká, ale navždy si vás získá"