Skip to main content

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU

22.01.2005

Pomoz dětem nacházejícím se v podmínkách úplné chudoby.

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je zprostředkovat přístup ke vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní "rodič" z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Posíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. "Adoptivní rodina” je pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat si, poslat dítěti dárek a v rámci možností se případně i vzájemně navštívit.
Příspěvek na adopci dítěte v Guineji je pouhých 460,- Kč měsíčně. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců. Pro lepší představu se jedná o částku přibližně odpovídající ceně jedné kávy denně. "Adoptivní rodina” (což může být rodina, jeden člověk, instituce nebo sdružení) bude pravidelně informována o stavu dítěte a jeho pokrocích.

Pro více informací o Adopci afrických dětí na dálku a jak si adoptovat dítě navštivte stránku:
www.novyhumanismus.cz/adopce

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->