Skip to main content

FAQ

 1. What happens after you pay for the adoption?
 2. When will the money arrive in Guinea?
 3. When can the child start going to the school??
 4. When will the adoptive parents first get the information about the child?
 5. Ráda bych kontaktovala lidi, kteří už mají tyto zkušenosti a adoptovali nějaké dítě, můžete mi případně zprostředkovat nějaké adresy?
 6. Can I exchange letters with the child?
 7. Can I get to know the child in person?
 8. What guarantee do I get that my help will reach the child?
 9. What kind of school supplies and accessories do you get for the children?
 10. Is it possible to send medicaments to the children? ?
 11. Proč nenajdu organizaci Wontanara v živnostenském rejstříku dle IČ?
 12. Nemám bankovní účet ani přístup k internetu. Jak s vámi mohu komunikovat?
 13. What is the age for entering the school in Guinea?
 14. Jak přijímáte nové děti do projektu adopce?
 15. Why isn’t there the exact date of birth in the contract?
 16. What do you do with the children who are older and have already missed out the opportunity to attend the school??
 17. How often do the children eat?
 18. What are the most severe illnesses the children suffer from?
 19. Are the children vaccinated??
 20. Jak je to s dětmi, které se odstěhují? Proč nemůžeme pokračovat v adopci toho dítěte a musíme si vybrat dítě jiné?

Odpovědi na vaše otázky

1. What happens after you pay for the adoption? ?

Money is sent to the Czech account of Wontanara association. The money is then being sent in regular installments three times a year to the account of our partner association in Guinea (AGUIPAH,
 
ze kterého se vyplácí jednotlivé školy podle počtu adoptovaných dětí, případně se provede platba hotově. Koordinátoři projektu v Guineji dohlíží na zápis dětí do školy a na zajištění ostatních potřeb (zdravotní ošetření apod.). Oficiálně je vše zastřešeno spoluprací s nevládní organizací, kterou jsme v Guineji založili - "AGUIPAH – Association Guinéenne pour Appui Humain". Škola se tedy platí po trimestrech (v září, v prosinci a v březnu). Peníze nikdy nepřijdou do rukou rodičů dítěte. Ne snad proto, že by nebylo možné jim důvěřovat. Důvodem je především velká chudoba, která v zemi panuje. Mohlo by být pro rodinu obtížné použít obnos na vzdělání jednoho dítěte ve chvíli, kdy má celá rodina např. hlad, nebo když někdo onemocní.

2. When will the money arrive in Guinea?

We send the money to Guinea one month before the beginning of the school trimester: in September, December and March. Děti adoptované do konce třetího týdne těchto měsíců nastoupí do školy v říjnu, v lednu nebo v dubnu.
 
V červenci, srpnu a září mají děti prázdniny.

3. When can the child start going to the school?

It depends on the time of the adoption. In Guinea, the school year is devided in trimesters and school starts in October. It is possible to start going to school twice or thrice a year.

Záleží na tom, ve kterém období je dítě adoptováno. V Guineji je školní rok rozdělen na tři části (trimestry) a škola začíná v říjnu. Do školy lze vstoupit v zásadě 2x či 3x za rok (přibližně na začátku 1. a 2. trimestru, tj. v říjnu a v lednu, popř. v dubnu). Vždy však záleží na individuální dohodě se školou; některé přijmou děti i na začátku 3. trimestru. Pokud někdo poukáže částku v době prázdnin, předplatí tak vlastně dítěti školu dopředu - školné se začíná do Guiney převádět od října.

Protože výše školného se liší v závislosti toho, zda se nachází ve městě či na vesnici nebo zda jde o školu soukromou či státní, zajišťujeme dětem za zbytek částky nejen vzdělání ale také další potřeby.

Většina dětí má velmi špatnou výživu, občas trpí některou z nemocí a často nemají základní věci, jako např. obuv. A tak v některých konkrétních případech již byla zajištěna např. každodenní kvalitní strava (1x až 2x denně), očkování, lékařská péče, rodný list, obuv, apod. (V částce, kterou "dálkový adoptivní rodič" poskytuje, je fixně zahrnuto školné, školní uniforma a pomůcky.)

4. When will the adoptive parents first get the information about the child?

Most likely, they will receive the information two months after the end of trimester, in which the child started attending thet school, it may take up to six months. We guarantee the contact with the child twice a year at irregular intervals. Long distance adoptive parents can send a letter, photography, etc. Children usually send a picture or a letter (those who already know how to write).

Během cesty se snažíme udělat aktuální fotografie co největšího počtu dětí a v některých případech pořídit i videozáznam.

5. Ráda bych kontaktovala lidi, kteří už mají tyto zkušenosti a adoptovali nějaké dítě, můžete mi případně zprostředkovat nějaké adresy?

Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů nesmíme poskytovat informace svěřené adoptivními rodiči žádné třetí osobě bez souhlasu adoptivních rodičů. Proto se nabízí jako příhodné místo pro výměnu zkušeností se stávajícími adoptivními rodiči "setkání adoptivních rodičů", které se koná nejméně jednou ročně, většinou po návratu některého z koordinátorů projektu z Afriky.

6. Can I exchange letters with the child?

Currently, it is possible to write a letter to the child any time during the year. We recommend writing short letters, using simple language and topics to which the child can relate to as they live in a very different world than we do. You will be able to receive information and pictures from the child, however we cannot guarantee that the children themselves will write the letters as a lot of the children cannot write that well to be composing letters on a regular basis. Children are very happy when they see the photographs of their adoptive parents.

Také je dobré připomenout, že role "rodičů na dálku" může způsobit určitý zmatek. Proto je dobré obracet se na dítě jako na "malého kamaráda". Prosíme vás, abyste v dopisech neuváděli svou adresu, abychom předcházeli situacím, kdy ji osoby blízké dítěti mohou využívat k dalším žádostem (což se již v minulosti stalo). Dopisy můžete posílat přímo na adresu našeho sdružení v Guineji a místní koordinátoři projektu je dětem předají. Nebo jej můžete zaslat na naší adresu v ČR a my jej zašleme spolu s dalšími dopisy speciální zásilkovou službou do Guiney. Tato služba je zpoplatněna 50 Kč za dopis.

7. Can I get to know the child in person?

If you want to meet your adopted children in person, you have the opportunity to learn about our projects and visit their home country. In this case, we suggest you get in touch with the project coordinator personally and agree on the conditions, terms and dates of the visit (we can also help you find a suitable date, when someone from our team will be there).

V každém případě vám předáme kontakt na organizátory projektu v místě a budeme vás informovat o všech důležitých detailech. To, co naopak není možné, je přivézt dítě do naší země. Právní záležitosti spojené s pozváním dítěte jsou velmi komplikované. Navíc vytrhnutí dítěte z podmínek, ve kterých žije (nesmírně chudých a velmi vzdálených a odlišných od našich), by pro něj bylo traumatické a lze předpokládat, že kontraproduktivní.

8. What guarantee do I get that my help will reach the child?

The project Adoption of African children has already been running for some time and therefore the results of the particular children can already be seen (they have learned how to write and instead of just the picture, they started sending their „new parents“ short letters). Children send their grades, recent photos, etc. Parents can, of course, see the documents proving that the school fees have been paid. The other way of making sure everything goes as expected is personal visit to Africa, or becoming a volunteer for these projects.

Projekt Adopce afrických dětí už chvíli běží a tak jsou u konkrétních dětí vidět konkrétní pokroky (naučily se psát a místo obrázku posílají svým "novým rodičům" i kratší dopisy).

9. What kind of school supplies and accessories do you get for the children?

Children get a school bag, school uniform, shoes, socks, books, exercise books, pencils, chalks, rulet, charts, pair of compasses, crayons, rubber, protractor. The exact number of units we can buy for the children depends on the class, current prices in Guinea and the amount of money you sent. Děti dostávají batoh, uniformu, boty, ponožky, knihy, sešity, tužky, křídy, pravítka, tabulky, kružítko, pastelky, mazací gumu, úhloměr… záleží to na třídě a aktuálních cenách v Guineji, kolik kusů a čeho můžeme z peněz od vás koupit. V každém případě každé adoptované dítě má vždy všechno, co je nutné pro absolvování daného ročníku.

10. Is it possible to send medicaments to the children?

We need basic medicaments, vitamins, desinfectant, bandages or any other medical material, we, however, do not recommend sending these directly to the children. It is much better to send it to our Czech address, we will transport everything directly to given doctors who take care of the children free of charge and know best how to use the given material.

11. Proč nenajdu organizaci Wontanara v živnostenském rejstříku dle IČ?

To je jednoduché, nejsme podnikatelé, ale občanské sdružení, tak máme IČ přidělené Českým statistickým úřadem a jsme zaregistrováni pod Ministerstvem vnitra.

12. Nemám bankovní účet ani přístup k internetu. Jak s vámi mohu komunikovat?

Pokud nemáte bankovní účet, můžete složit částku v hotovosti přímo na náš účet v České spořitelně nebo u nás v kanceláři, nebo částku poslat na účet poštou. Pokud nemáte doma či v zaměstnání přístup k internetu, existují dnes internetové kavárny, kde si můžete poštu z vaší schránky za poplatek vybrat i vytisknout. Můžete nás kontaktovat i na poštovní adrese, ale odesílání množství dopisů, vyjma hromadných oznámení či pozvánek, by pro nás bylo složité a finančně náročné.

Nejjednodušší a nejrychlejší kontakt je přes internet. Pokud nemáte zkušenosti s počítačem, zkuste požádat někoho za svého okolí. O zaslání smlouvy poštou můžete požádat naši kancelář.

13. What is the age for entering the school in Guinea? ?

Normally, children start going to kindergarten between the age of 3 – 4, first grade between 6 – 7. Children from the adoption project enter school later because they are „found“ on the streets and don’t have enough resources to start going to the school. These children therefore start attending school at the age of 7, 8, 9 and 10. It can be then concluded that in Guinea, the children start attending school at different ages and that in one class, there can be children ranging in terms of age.

14. Jak přijímáte nové děti do projektu adopce?

Nové děti do projektu přijímáme pozvolna. Snažíme se s českými koordinátory najít adoptivní rodiče pro všechny děti, které jsme doposud do projektu zařadili. U dětí, které jsou zařazeny do projektu se výběr řídil především podmínkami, ve kterých děti žijí a situací jejich rodiny. Přednostně jsou vybírány dětí nejchudší, hendikepované, děti uprchlíků, děti z ulice a upřednostňujeme dívky. Děti do programu vybírají afričtí koordinátoři spolu se svým týmem ve čtvrti či vesnici.

15. Why isn’t there the exact date of birth in the contract?

Most of the children’s parents are illiterate. Birth documents are usually not filled correctly or they don’t even exist. Dates in the documents don’t necessarily have to be the exact date of birth of the child.

Rodiče si často přesné datum narození svých dětí nepamatují a tento údaj odhadují. Záleží to také na tom, zda se dítě narodilo v nemocnici nebo doma. Situace v Guineji není stejná jako v ČR. Evidence obyvatel není tak propracována. V některých případech lidé starší generace neznají přesně dokonce ani rok svého narození.

16. What do you do with the children who are older and have already missed out the opportunity to attend the school?

These children are directed to go to the center of professional education, where they learn how to become dressmakers, hairdressers, mechanics, carpenters, sewers or other professions according to the children’s choice. They can also go to alfabetization courses, where they learn the basics of reading, writing and counting.

17. How often do the children eat?

Some children eat once a day only. We constantly try to improve this situation by building school canteens. In the school canteen, we make one lunch for the children a day (for the lack of financial resources we cannot provide food more frequently). Usually, the child eats three times a day. This also depends on the the family situation of the given child.

18. What are the most severe illnesses the children suffer from?

Rubella, yellow fever, abdominal typhus, various infections, smallpox, parasites, diarrhoea, malaria, mold illness, cholera. 

19. Are the children vaccinated?

The vaccination is organized by the Ministry of Health in Guinea. The vaccination depends on the age of the child. The program is nationwide and takes place every year. The people are however not well-informed about these free of charge programs. We try our best to make sure the children from the adoption program get all vaccinations they can get according to the national program. The doctor of the adopted children should keep evidence of these vaccinations.

20. Jak je to s dětmi, které se odstěhují? Proč nemůžeme pokračovat v adopci toho dítěte a musíme si vybrat dítě jiné?

Pokud se dítě odstěhuje s rodinou někam, kde nepůsobí žádní naši dobrovolníci, musíme dítě z projektu vyřadit, a pak záleží na adoptivních rodičích, které nové dosud neadoptované dítě si vyberou. Kdy a kam se dítě odstěhuje nemůžeme bohužel nijak ovlivnit. Každý z koordinátorů v Guineji má na starosti několik desítek dětí a není v jejich silách starat se o odstěhované dítě na dálku.