Skip to main content

„SRDCE PRO ASII“ kampaň Humanistického hnutí

08.01.2005

Sbírka na zásilku léků do Indie a na Srí Lanku pokračuje! Za jeden týden se již vybralo přes 100.000 Kč. Příspěvky posílejte na číslo účtu
51-1876160257/0100 pod variabilním symbolem 777.

Jako Humanistické hnutí, které se snaží svými projekty a dobrovolnickou činností zlepšit životní situaci lidí z méně „šťastných“ oblastí, především tzv. třetího světa, nemůžeme zůstat neteční k nedávné katastrofě v jihovýchodní Asii. Je přirozené, že chceme využít svých dosavadních zkušeností s pomocí v daných oblastech, resp. znalostí našich kolegů z Humanistického hnutí, kteří působí přímo v Indii, Indonésii a na Srí Lance.

Chceme mít jistotu, že se pomoc spolehlivě dostane na správné místo, k lidem zkušeným a znalým situace, a bude skutečně využita, nikoli zneužita, jak jsme toho často svědky. Proto jsme se zkontaktovali právě s koordinátory z Humanistického hnutí, kteří pracují přímo v místech katastrofy a poskytují i velice důležitou psychologickou pomoc obětem.
Pro projekty směřující na obnovu oblastí poničených vlnou tsunami byla Magistrátem Hl. m. Prahy povolena sbírka rozhodnutím ze dne 17.1.2005 pod číslem 8851/2005. Za tímto účelem byl zřízen účet číslo 51-1876160257/0100.

Příspěvky zaslané na podporu kampaně „Srdce pro Asii“ budou použity následovně:
1) Za první shromážděné prostředky (100.000 Kč) byly již zakoupeny léky a zdravotnické potřeby, které budou ve spolupráci s ostatními evropskými Humanisty doručeny do postižených oblastí Indie a Srí Lanky. Jednalo se o podporu projektu „Urgent campaign for medecines“ (www.fiah.org, www.farmamundi.org)

2) Další zásilka humanitární pomoci cestuje spolu s naší koordinátorkou Světlanou Kniazeva z Prahy v sobotu 22.ledna 2005. Díky možnosti převést 100 kg nákladu zdarma, která byla poskytnuta leteckou společností Alitalia, budou do oblasti kolem indických měst Bangalore a Chennai dodány hračky a deky.

3) Máme v plánu realizovat dlouhodobé projekty na obnovu poničených oblastí v Indii, Indonésii a na Srí Lance – především výstavbu sirotčinců, škol, obydlí…Bližší informace o konkrétních projektech budeme průběžně doplňovat. Už teď najdete některé informace od humanistů z Indie na (www.tsunami.humanistmovement.org)

4) Projekt „Umělci pro Srí Lanku“ (www.artistsforsrilanka.org)
Iniciátorkou projektu je Srílančanka Gayathri Khemadasa, žijící v Praze. Gayathri je klavíristkou zaměřenou na vážnou hudbu a je dcerou nejvýznamnějšího hudebního skladatele srílanské historie Premasiri Khemadasy
Finanční částka bude poslána jednak do severní tamilské části Srí Lanky, konkrétně na dva malé ostrovy Nainativu a Delft blízko města Jaffna, a jednak na sinhálský jih, do dvou rybářských vesniček Kalametiya a Hungama nedaleko Hambantoty. Půjde o obnovu poničených domů zničených tsunami, především škol. Organizace se přímo účastní Sunila Abeysekera, Srílančanka, zakladatelka skupiny Inform monitorující lidská práva a držitelka nejvyšší ceny za lidská práva OSN za rok 1998.


Vyjádření Humanistického hnutí k přírodní katastrofě v Asii:

Zkáza vyvolaná zemětřesením v Indii a zemích jihovýchodní Asie svými humanitárními důsledky ohromila celý svět a ve všech zeměpisných šířkách vyvolala pocit solidarity.
Má-li se ovšem tato solidarita proměnit na konkrétní kroky, které budou vzniklou katastrofu účinně řešit, naráží na nemalé potíže.

Jako obvykle budou vlády a další organizace činit prohlášení a jako obvykle se nasbírají miliony dolarů. Ale k obětem se nakonec dostane jen velice malá část. Stejně tomu bylo v případě iránského zemětřesení, kam dle sdělovacích prostředků dorazilo pouhé 1% slibovaných prostředků.

Humanistická regionála Evropa (sdružení evropských organizací hlásících se k myšlenkám Humanismu) - odsuzuje “humanitarismus” současných vlád, za jejichž veřejnými prohlášeními se ukazuje pokrytectví systému hodnot dnešní nelidské společnosti, v němž stojí ekonomické zájmy nad cenou lidského života.

Katastrofám, jako je tato, nemůžeme úplně zabránit, ale můžeme zlepšit životní podmínky lidí, a snížit tak škody a počet obětí na životech. Musíme jim ovšem dát záruku dobrých životních podmínek, domy, které odolají zemětřesení, a v první řadě systémy včasného varování, které by dle vyjádření seismologů v tomto případě výrazně omezily vzniklé ztráty.

Tato katastrofa zvyšuje hněv humanistů na špatný systém hodnot a organizaci naší společnosti, která si nezasluhuje nést název Lidská, a zároveň nás nutí bojovat s větší silou
a odhodláním.

Již dnes se ovšem v jistých náznacích ukazuje i možnost, jak vzniklou katastrofu uchopit jako příležitost k dalšímu pokroku a sjednocení, např. na Srí Lance pracují ozbrojení povstalci
a vládní složky společně, aby pomohli lidem dotčeným tragédií.

Uvědomujeme si, že utrpení a násilí se dotýkají všech lidských bytostí bez ohledu na to, jak daleko jsou od sebe vzdáleny. Proto musí být pokrok v oblasti poskytování pomoci a prevence ukazatelem nezbytných změn i v politice a v procesu spolupráce mezi zeměmi a regiony.

Právě proto Humanistická regionála Evropa žádá:

- evropské vlády a Evropskou unii, aby poskytly nutnou pomoc v nouzi a nezapomněla na postižené, jakmile z médií zmizí šokující fotografie. Právě EU by měla garantovat, že se finanční pomoc skutečně dostane k těm, kteří ji potřebují, a přímo spolupracovat s nevládními organizacemi v zasažených oblastech;
- vlády v zasažené oblasti, aby upřednostnily kvalitu života svého obyvatelstva před vydáváním prostředků na splácení svých mezinárodních dluhů a na vývoj jaderných zbraní (jako je tomu v případě Indie a Pákistánu);
- všechny, kteří jsou daleko od místa tragédie, aby vytvořili síť solidarity k zasílání pomoci, aby nepřestávali myslet na všechny lidské bytosti, které právě prožívají nejtěžší chvíle svého života.
Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->