Skip to main content

Vrt na pitnou vodu v Menyi

Var. symbol: 20042
Kindia, Menyi (Guinea)

Obyvatelé vesnice Menyi se zapojili i do realizace vrtu na pitnou vodu. Vrt je na lehkou mechanickou páku a je tedy nezávislý na elektrické energii, která v oblasti není dostupná nebo pohonu na naftu, který je neekologický a nákladný. Byl inaugurován v r. 2013 a dnes slouží nejen obyvatelům vesnice Menyi, ale mnoha dalším z okolních vesnic. Cílová skupina, které se celý projekt dotýká, čítá přibližně 1.500 dospělých a 2.500 dětí do 18 let ve 14 vesnicích. Vrt byl realizován díky sponzorskému daru jednoho z našich adoptivních rodičů Vladimíra Rychtaříka. Vzdělání pomáhá k větší soběstačnosti a pozvedne životní úroveň místních obyvatel. A díky přístupu k pitné vodě se zamezí zdravotním problémům z kontaminované vody a namáhavému nošení ze vzdálených zdrojů. Cílem projektu je pomoci obyvatelstvu k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli soběstační a nezávislí na externí pomoci a zároveň se stali inspirací pro další komunity v řešení podobné situace. Důraz spolupráce je kladen na zapojení místní komunity do plánování, rozhodování a realizace celkového projektu i jeho jednotlivých fází. Další informace »