Skip to main content

Symbol míru PRAHA 2006

10.05.2006

V pátek 16. června 2006 od 19 hodin Humanistické hnutí s neziskovými organizacemi a zastánci míru vytvoří společně symbol míru se zapálenými loučemi. Vyjádří tak nesouhlas s okupací v Iráku a hrozící válkou proti Íránu.

V pátek 16. června 2006 od 19 hodin Humanistické hnutí s různými neziskovými organizacemi a zastánci míru vytvoří společně symbol míru se zapálenými loučemi. Cílem této akce je podpořit mír ve světě, vyjádřit nesouhlas s okupací v Iráku a hrozící válkou proti Íránu a všemi válečnými konflikty probíhajícími ve světě.
Válku nepovažujeme za skutečné řešení problémů. Všechny konflikty vznikají na základě neznalosti, netolerance a strachu z odlišnosti, což vede jen k násilí a utrpení lidí. Neuznáváme válku jako záminku pro šíření demokracie, protože ve skutečnosti jde jen o vykořisťování slabších států a využívání jejich zdrojů. Cestou je otevřený dialog mezi kulturami a státy, porozumění a tolerance.

Abychom dosáhli mírového soužití, je potřeba se respektovat i na úrovni každodenních mezilidských vztahů. Odpouštějme si a snažme se chovat k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Každý člověk je jedinečný a něčím odlišný, respektujme proto tuto nádhernou rozmanitost. Důležité také je, přijmout sami sebe takoví, jací jsme a rozvíjet své dobré vlastnosti. Bude-li mír v srdci lidí, bude i mezi národy a na celém světě.

Více na: www.humanistickehnuti.cz/symbolmiru


Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->