Skip to main content

Světový pochod za mír a nenásilí

16.05.2009

První pochod kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem. Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále také

O pochodu
První pochod kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem.

Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále také dosáhnout toho, aby se vlády států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů.
Uznat a oslavit to nejlepší ze všech rozmanitých kultur a národů na Zemi.
Spojit vůli lidí po celém světě, aby skončilo válečné utrpení.
Vytvořit a podporovat celosvětovou citlivost odsuzující všechny formy násilí (psychické, rasové, náboženské, ekonomické nebo sexuální násilí), které je dnes obecně rozšířeno a více či méně přijímáno jako fakt všude na světě.
Vytvořit globální vědomí, které všeobecně odsoudí násilí.

Požadavky Světového pochodu
Likvidace nukleárního arzenálu - globální jaderné odzbrojení.

Okamžité stažení invazních vojsk z okupovaných území.

Postupné proporcionální snižování počtu konvenčních zbraní.

Podepsání smluv o neútočení mezi národy a odstoupení vlád od užívání válek jako prostředku k řešení konfliktů.

Proč?
Protože je možné ukončit světový hlad pomocí 10 % částky, která se dnes vynakládá na zbrojení. Představme si, jak by vypadal život, kdyby se 30 až 50 % zbrojních výdajů vynaložilo na zlepšení kvality života, místo aby byly používány k destrukci.

Protože upustit od válek a násilí znamená zároveň vymanit se z lidské prehistorie a udělat obrovský krok vpřed v evoluci našeho druhu.

Protože nás provází hlasy tolika válkami zničených generací, které tu byly před námi. Jejich volání zaznívají v nejrůznějších částech světa, kdykoliv ozbrojené konflikty zanechají hrozivý pomník mrtvým, nezvěstným, zmrzačeným a vyhnaným.

Protože svět bez válek je představa, která otevře budoucnost a stane se skutečností v každém koutu naší planety, pokud se místo násilí vydáme cestou dialogu.

Nastal čas naslouchat hlasu těch, kteří nejsou tak slyšet. Miliony lidí volají po ukončení válek a násilí kvůli podmínkám, ve kterých jsou nuceni žít.

Můžeme toho dosáhnout tím, že po celém světě spojíme všechny síly za nenásilí, mír a odzbrojení.

Kdy?
Světový pochod začne na Novém Zélandu 2. října 2009, v den výročí narození Mahatmy Gándhího, v den, který OSN vyhlásila “Mezinárodním dnem nenásilí”. Zakončen bude v Andách, na místě zvaném Punta de Vacas, na úpatí hory Aconcagua v Argentině, 2. ledna 2010.

Pochod bude trvat celých 90 dnů, tři dlouhé měsíce cesty. Projde všemi klimaty a ročními obdobími, od horkého léta tropů a pouští po sibiřskou zimu.

Kdo se zúčastní?
Pochod iniciovala mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek, která již 15 let působí v oblasti odzbrojení a nenásilí.

Světový pochod ale bude především výsledkem plánů a úsilí mnoha dalších lidí. Je otevřen každému jedinci, organizaci, skupině, politické straně, firmě a dalším, kteří si přejí mír a nenásilí. Tento projekt je otevřený, je to cesta, která bude postupně obohacována přispěním nejrůznějších iniciativ.

Proto je toto pozvání určeno všem. Na různých místech, kudy pochod prochází, mohou místní lidé přispět vlastní kreativitou.

Je tu prostor pro vše, co si jen dokážete představit. Možností, jak se zúčastnit pochodu, je mnoho a jsou rozmanité, včetně virtuální internetové účasti.

Tato akce si přeje oslovit většinu světové populace. Proto žádáme všechna média o rozšíření zprávy o této cestě za mír a nenásilí po celém světě.


Co se chystá?
V každém městě, kudy pochod projde, místní lidé a skupiny zorganizují fóra, setkání, festivaly, konference a další aktivity (sportovní, kulturní, hudební, společenské, umělecké, vzdělávací atd.) v závislosti na tom, jak jsou kreativní a iniciativní. Již v této chvíli jsou díky mnohým jednotlivcům a organizacím připraveny stovky projektů.

Co je naším cílem?
Varovat před nebezpečným vývojem událostí ve světě, který nás přibližuje situaci, kdy by mohly být reálně použity jaderné zbraně. Přibližuje nás bezvýchodné situaci, která by mohla způsobit největší katastrofu v lidské historii vůbec, tedy úplnému konci.

Dát slovo většině občanů na světě, kteří chtějí mír. Přesto, že se většina lidské populace staví proti závodům ve zbrojení, není jejich hlas příliš slyšet. Je to tím, že nevysíláme jednotný signál a necháváme se ovlivňovat menšinou u moci a pouze přijímáme důsledky. Nastala chvíle, kdy je třeba se spojit a dát najevo náš názor.

Spoj vlastní hlas s hlasem ostatních a vyšleme společný a jasný signál, který nebude možné přeslechnout!

Dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupného snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále dosáhnout toho, aby se vlády států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů.
Odhalit další skryté i zjevné formy násilí (ekonomické, rasové, sexuální, náboženské...), odhalit ty, kteří takové násilí způsobují a dát slovo těm, kteří násilím trpí.

Výrazně zvýšit povědomí tak, jak se podařilo v případě problémů životního prostředí, o nutnosti odsoudit všechny formy násilí a vytvořit skutečný mír.

Více: www.SvetovyPochod.cz


Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->