Skip to main content

Co mají společného KANKAN a MENYI

29.03.2019

Kankan, jedno z největších měst v Guineji a Menyi, malebná vesnička v zemědělské oblasti zvané Kindia. Kromě toho, že se tato místa nacházejí v Guineji, je v nich také pořádně rušno. Právě na těchto dvou místech aktuálně probíhají dostavby dvou škol ve spolupráci s guinejsou organizací Aguipah a českou organizací Wontanara.

KANKAN

Nejedná se o francouzský výstřední tanec, jde o největší město Guiney, co do rozlohy. Leží na řece Milo, přítoku řeky Niger.

Výstavba první budovy základní školy tady započala v roce 2008, dokončena byla v roce 2012 a o rok později se její plechové brány konečně otevřely studentům. V budově se nachází pět tříd pro 1. - 5. ročník, sklad a kancelář pro personál.  Těší se rostoucí oblibě, počty žáků se rapidně zvyšují a prostory školy začaly být nedostatečné. Došlo tedy k rozhodnutí, rozšířit stávající prostory o další tři místnosti, které poslouží jako učebna pro žáky 6. ročníku, spolu se dvěmi třídami pro žáčky mateřské školy. S dostavbou se již začalo, avšak momentálně se potýkají s nedostatkem finančních prostředků na dokončení stavby.

     Foto: Probíhající rozšiřování ZŠ, Kankan

Žáci 6. třídy se nyní učí v improvizovaném plechovém přístřešku, ve kterém není možné zůstat natrvalo z důvodu horkého tropického počasí. Děti jsou proto čas od času namíchány mezi ostatní žáky jiných tříd, avšak v tom případě není vyučování již tolik efektivní, jak by tomu mohlo být v oddělených učebnách.

     Foto: Mladší žáci před improvizovaným přístřeškem pro žáky 6. třídy

MENYI

Malebná vesnice obklopená banánovými políčky se nachází v zemědělské oblasti, v části zvané Kindia. 

Jak už bylo řečeno, obyvatelé vesnice darovali pozemek, kde jsme zřídili vrt na pitnou vodu a v roce 2005 začali stavět školu. O dva roky později byla slavnostně otevřena. Budova sestává ze tří učeben, toalet a kanceláře pro personál.

Škola se nachází na klidném a harmonickém místě, proto není divu, že se toto místo stalo oblíbeným centrem dění nejen v době výuky, ale také mimo ni.  Na prostranství před školou je stále živo a stalo se jakýmsi centrem veřejného dění obyvatel. Odehrávají se zde např. fotbalová utkání, mimořádné oslavy vesnice apod.

Školu navštěvuje stále větší počet dětí a vznikla potřeba výstavby také druhého stupně ZŠ. Začala se tedy stavět druhá budova školy, která poskytne zázemí pro žáky 4., 5. a 6. třídy. I v Menyi není jednoduché financování nové budovy. Obyvatelé jsou příliš chudí na to, aby byli schopni nakoupit veškerý materiál ze svých úspor, proto ke zdárnému dokončení přispívají fyzickou prací a darováním pozemků, finance jsou však stále velkým otazníkem. Jakmile bude školní komplex dokončen, bude škola schopna poskytovat svým žákům kompletní základní vzdělání od prvního do šestého ročníku a zároveň předškolní vzdělání. K bezproblémovému fungování školy může významně pomoci projekt  Adopce afrických dětí na dálku. 

     Foto: školní komplex ve vesnici Menyi

Právě rozšíření školy je součástí dlouhodobého plánu, jehož cílem je pomoci obyvatelům k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli soběstační a nezávislí na externí pomoci a zároveň se stali inspirací pro další komunity v řešení podobných situací.

     Foto: Probíhající dostavba druhé školní budovy spolu se zaměstnanci školy a místními obyvateli

Obyvatelé vesnice Menyi jsou velice přátelští lidé. Starostou vesnice je pan Daouda Bangoura, který  nadšeně pozoruje probíhající změny spojené s výstavbou školy, jelikož vzdělanost a touha po vědění hraje v rozvíjejících se společnostech důležitou roli. Za spolupráci s pracovníky Wontanary je velice vděčný, jelikož sám je negramotný a nejlépe ví, jak nepostradatelné je základní vzdělání v dnešním světě. 

     Foto: Starosta vesnice Menyi pan Daouda Bangoura s žáky ZŠ

Místní lidé jsou připraveni v dostavbě škol pokračovat, stále jim však chybí finance na pořízení materiálu k jejich dokončení. Jakýkoliv příspěvek na účet 82262329/0800 s VS: 2002 pro školu v Menyi a s VS: 20019 pro školu v Kankanu bude využit do poslední cihly.

 

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->