Skip to main content

Dvoutřídkám odzvonilo. Další budova školy v Menyi je dokončena.

21.11.2019

Škola je konečně kompletní!

Obyvatelé Menyi ve spolupráci s organizací Wontanara, o.p.s. a místní organizací Aguipah právě dokončili dostavbu druhé školní budovy, která poskytne bezplatné vzdělání dětem předškolního věku. Celkem je tedy v Menyi dokončena druhá školní budova. Díky dokončení další budovy bylo vytvořeno zázemí pro mateřskou školu a základní školu, a to žáky od 1. - 6. třídy. Škola se nachází ve vesnici Menyi, v Kindii. Do budoucna máme další plány s výstavbou např. dětského hřiště u školy, ale to až přijde ten správný čas :). Na financování školy se podíleli jak místní lidé, tak větší sponzoři z ČR. Velká část byla také uhrazena samotnými adoptivními rodiči, jelikož jsme na stavbu školy použili příspěvek z ušetřených administrativních nákladů na chod organizace. Každý jeden adoptivní rodič tedy přispěl částkou přibližně 250 Kč. Škola je postavená a nyní zbývá dovybavit učebny, aby se mohli žáci plně soustředit na vzdělání. V případě vašeho zájmu uvítáme příspěvky v jakékoliv výši i níži na dovybavení nové budovy.

Účet je 82262329/0800 s VS: 2002 Vybavení nové budovy v Menyi

Vzdělání je ve škole dětem poskytováno bezplatně a klademe zde také důraz na další vzdělávání pedagogů a metodiku výchovy k nenásilí. Škola se může pyšnit vysokou úspěšností v přijímacích zkouškách na college, což ukazuje na kvalitu vzdělávání. Statistiky z minulých let ukazují 100% úspěšnost absolventů přijatých na college. Tato čísla nás velmi těší a také místní si toho velmi považují. Škola se nachází na klidném a harmonickém místě, proto není divu, že se toto místo stalo oblíbeným centrem dění nejen v době výuky, ale také mimo ni.  Na prostranství před školou je stále živo a stalo se jakýmsi centrem veřejného dění obyvatel. Odehrávají se zde např. fotbalová utkání, mimořádné oslavy vesnice apod.

Foto: setkání před školou v Menyi. 

A jak to všechno začalo? Prvním impulsem před mnoha lety byl záměr Wontanary zřídit v oblasti zdravotní středisko. Začala probíhat jednání se starostou a místními komunitami a nakonec se sami obyvatelé vyslovili s tím, že mnohem více než zdravotní středisko by potřebovali v oblasti základní školu. Nejbližší škola je pro jejich děti prý příliš daleko a úroveň tak nízká, že jsou veškeré snahy se tam dopravit vlastně zbytečné. Pozemek mají vybraný, jen finance nejsou stále dostačující. Záměr byl tedy změněn a na stole leží projekt "Stavba MŠ a ZŠ školy v Menyi". Lidé jsou nadšení a připraveni k práci. Obyvatelé vesnice tedy darovali pozemek, kde jsme nejprve zřídili vrt na pitnou vodu.

 

 Foto: vrt na pitnou vodu v Menyi.

Stavba školy byla zahájena v roce 2005. Místní lidé dřeli dlouhé týdny, aby svým dětem zajistili kvalitnější vzdělání a tím i lepší budoucnost.

 Foto: místní lidé pracující na stavbě školy v Menyi.

O dva roky později byla škola slavnostně otevřena.  

      Foto: žáci ve škole Menyi

Letošním rokem 2019 byla dokončena i druhá budova školy. Dvě školní budovy poskytnou zázemí pro žáky mateřské školy a žáky 1. - 6. tříd. Nasadíme-li si kouzelé brýle, vidíme vedle školy také dětské hřiště, budovu pro studenty college a opodál zdravotní středisko :). To vše je ale hudba budoucnosti a my vám děkujeme za vaši dosavadní spolupráci! 

MERCI

 

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->