Skip to main content

Naše aktivity v Guineji

Vyňato z dokumentárního filmu Olgy Sommerové Medela. Humanistické hnutí jako součást projektu Medela pod patronátem Leily Abbasové a Heleny Houdové v roce 2007. Cílem charitativního projektu Medela 2007 (latinsky pomoc) byla dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které žijí ve špatných životních podmínkách. Celoroční projekt s roční periodicitou byl unikátní tím, že byl postaven na několika na sobě navazujících aktivitách, na nichž spolupracovali ženské osobnosti.

Šlo o kalendář, koncert a dvě knihy. Výtěžek ze všech těchto dílčích projektů byl rozdělen mezi čtyři konkrétní aktivity, v nichž žena a děti hrály hlavní roli. Cílem Medely byla transparentní činnost v neziskovém sektoru. Do projektu se zapojili Jan Saudek, Ivana Chýlková, Marta Issová, Chantal Poullain nebo Tonya Graves.


" Nedávej hladovějícímu rybu, dej mu sítě nebo ho nauč chytat "


Veškeré výdělky z projektu Medela šly přímo na podporu vybraných neziskových projektů. V roce 2007 byly vybrány pro podporu čtyři projekty: Nadační fond INKA – vesnická škola Peru, Jižní Amerika / Humanistické hnutí – Humanistická škola, Guinea, Afrika Magna / Children at Risk – Dům naděje, Kambodža, Asie / Slunečnice – letní tábor pro děti z uprchlických táborů, Česká republika Ve všech případech se jednalo o podporu vzdělávání. Projekt Medela byl zaměřen na vzdělávání dětí cestou osvěty, a pokračoval i v dalších letech. 

Související články:

Česká televize / Záznam dokumentárního filmu Olgy Somerové / 2007 

iDNES.cz / Lejla Abbasová: Asi sem se lehce zbláznila / 16.9.2007

Hospodářské noviny / Projekt Medela bude pomáhat dětem celého světa / 14.11.2006

Nejnovější videa
Other videos ->
Rozšiřujeme naši školu v guinejském Kankanu 🧱🏫👨🏿‍🏫
V druhém největším guinejském městě Kankanu rozšiřujeme naši školu Al Hadj Ibrahima Kanté! Škola byla založena v roce 2008, poté, co byla v roce 2013 dostavěna začaly do ní chodit místní děti. V současnosti ale už její kapacity nestačí, a my potřebujeme vaši pomoc při financování jejího rozšíření. ...
Stavíme školu pro 500 dětí v Guineji / Postavme ji společně !
A je to tu, náš první videospot z našich cest je na světě ! Stavíme školu pro 500 dětí v západoafrické Guineji, postavme ji společně :) Je to již 16 let našeho působení v Guineji, v jedné z nejchudších zemí světa, kde se staráme o vzdělání, zdraví, jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci projektu...
Evropský rok pro rozvoj 2015
Rok 2015 je pro rozvojovou pomoc rokem mimořádným. Wontanara je také zapojena do Evropského roku rozvoje. Jedná se o vůbec první evropský rok, který se zaměřuje na vnější aktivity Evropské unie a na úlohu Evropy ve světě. Pro rozvojové organizace v celé EU znamená tato iniciativa jedinečnou příležit...
Naše aktivity v Guineji
Vyňato z dokumentárního filmu Olgy Sommerové Medela. Humanistické hnutí jako součást projektu Medela pod patronátem Leily Abbasové a Heleny Houdové v roce 2007. Cílem charitativního projektu Medela 2007 (latinsky pomoc) byla dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které žijí ve špatných...
Česko proti chudobě
Jsme součástí kampaně Česko proti chudobě, kterou u nás podporují Jan Budař, Táňa Fisherová,  Kryštof Hádek, Tomáš Hanák, Linda Rybová, Ivana Chýlková, Václav Jiráček, Jan Kalousek, Richard Krajčo, Martin Mejstřík, Jiří Menzel, Viktor Preiss, Sára Saudková, Petra Špalková nebo Chantal Poullain. Víc...