Skip to main content
Filtrovat:   |  Celkem: 115  |  

Alexandre Turpin

ID: 20963
Není adoptován
Situace je naléhavá

Chlapec, 15 let

Chlapec žije spolu se svými rodiči ve velmi špatných podmínkách. Rodiče nemají žádné finanční prostředky, jimiž by vyrovnali náklady na vzdělávání svých dětí včetně svého syna Alexandra. Chlapec by velmi rád začal chodit do školy, ale vinou nedostatku financí se mu zatím nedostalo žádného vzdělání. Proto naléhavě žádá o finanční podporu pro své vzdělání. Další informace »

Mariama Goulo Bah

ID: 20792
Není adoptována
Situace je naléhavá

Dívka, 19 let

Otec dívky je už několik let nezaměstnaný. O obživu rodiny se tedy stará matka, které občas vypomáhá otcův starší bratr. Dívka má dvě mladší sestry ve věku 4 let a 11 měsíců. Další informace »

Aicha Camara

ID: 20601
Není adoptována
Situace je naléhavá

Dívka, 19 let

Žije ve velmi početné rodině, která těžko shání jídlo, takže děti občas vůbec nejedí, Děti spí na zemi bez přikrývek. Rodiče se snaží zajistit jídlo, někdy až do pozdních hodin. Aicha má šest sourozenců ve věku 15, 13, 10, 7, 3 a 1. 1-2015 Aicha se potýkala téměř po celý školní rok s nemocí a proto nemohla prakticky chodit do školy. Kvůli epidemii Ebola nemohla být léčena v nemocnici ale doma. Hodně zhubla a trpěla horečkami. Koordinátor zajistil vyšetření, které vedlo k diagnóze břišního tyfu a nález parazitů. Byly zakoupeny potřebné léky. Od roku 2007 je adoptovaná a vystudovala Další informace »

David Soumah

ID: 201030
Není adoptován
Situace je naléhavá

Chlapec, 20 let

Otec má tři manželky a mnoho dětí. Žádné z nich nechodí do školy. Nyní se střetává se závažností a důsledky své situace a chtěl by, aby jeho děti chodily do školy. Nemá však dostatek prostředků na zajištění jejich vzdělání. David má dva bratry a jednu sestru. Další informace »

Amara Sylla

ID: 20745
Není adoptován
Situace je naléhavá

Chlapec, 20 let

Otec je bývalý řidič traktoru a jeho zdravotní stav je takový, že mu neumožňuje dělat ani drobné práce na poli. Rodina má problémy se zajištěním denní stravy. Amara má 3 sestry (1997 a 2x 2002). Další informace »

Adama Hawa Diallo

ID: 20340
Není adoptována
Situace je naléhavá

Dívka, 21 let

Dítě žije v početné rodině v nedostavěném domě. O dítě není dobře pečováno, je často nemocné. Od roku 2006 byla Adama v adopci a za tu dobu vystudovala základní školu, college, vyzkoušela také roční studium na střední škole, poté se ale rozhodla vyučit se švadlenkou. Přejeme jí v životě tedy hodně štěstí. Další informace »

Hadja Salimatou Diallo

ID: 20619
Není adoptována
Situace je naléhavá

Dívka, 21 let

Hadja pochází z monogamní rodiny, má dvě sestry (15 a 12 let) a jednoho bratra (17) Další informace »

Fadimagbé/Nanfadima Camara

ID: 20312
Není adoptována
Situace je naléhavá

Dívka, 22 let

Rodina žije v nuzných podmínkách. Mají problémy se zajištěním denní stravy. Dívka již měla adoptivní rodiče a do školy chodila. Vystudovala základní školu, college, kterou letošním rokem končí. Další informace »

Alpha Mamadou Sidy Diallo

ID: 20708
Není adoptován
Situace je naléhavá

Chlapec, 22 let

Jde o velmi chudou rodinu, která již nic nemá. Otec zemřel v roce 2011 a matka neměla prostředky na zajištění základních potravin. Chlapec byl proto celé dětšství podvýživený a kvůli tomu je dlouhodobě nemocný. Od září 2020 je jeho stav velmi vážný a nutně potřebuje peníze na zajištění akutní lákařské péče. Další informace »

N'Famoussa Camara

ID: 201111
Není adoptován

Chlapec, 3 let

Otec N'Famoussy pracuje na poli a po sklizni se živí jako moto taxikář (přepravuje lidi na motorce), aby zajistil základní potřeby rodiny. Rodina jí jednou až dvakrát denně, v závislosti na sklizni a dostupnosti potřebných surovin. Chlapec má dva starší bratry a jednu mladší sestru. Další informace »

Makhissa Sylla

ID: 201155
Není adoptována

Dívka, 3 let

Makhissa se narodila do manželského svazku. Matka však žije sama s pěti dětmi, snaží se je všechny uživit. Dívka má tři starší sestry a jednoho bratra. Protože je rodina polygamní, každá matka tak musí zajistit péči o své děti sama včetně jejich zdělávání. Další informace »

Mamoudou Sylla

ID: 201131
Není adoptován

Chlapec, 3 let

Otec chlapce se živí jako krejčí ve vesnici, jeho příjem vystačí jen na zajištění jídla. Všichni žijí v rámci širší rodiny, spolu s prarodiči. Další informace »

Fodé Moussa Bangoura

ID: 201146
Není adoptován

Chlapec, 4 let

Rodina chlapce má velmi omezené prostředky. Obživu zajišťuje především velmi kurážná maminka, která dělá hospodyni na univerzitní koleji. Někdy jí jednou, nekdy dvakrát denně a někdy vůbec. Fodé Moussa má dva starší sourozence a jednoho mladšího. Další informace »

Abdoulaye Camara

ID: 201147
Není adoptován

Chlapec, 4 let

Abdoulaye pochází z polygamní rodiny. Protože si děti rozumí maminky společně pečují o děti a snaží se pro ně zajistit jídlo a další potřeby. Jídlo se jim daří zajistit jednou až dvakrát denně. Abdoulaye má 4 starší a jednoho mladšího sourozence. Další informace »

Aminata Kourouma

ID: 201145
Není adoptována

Dívka, 4 let

Rodiče Aminaty jsou nesezdaní. Dítě je s maminkou, která bydlí u rodičů. Ti však mají sami problémy se zajištěním základních potřeb. Každodenní obstarání jídla pro celou rodinu je velmi těžké. Další informace »

Mohamed Soumah

ID: 201157
Není adoptován

Chlapec, 4 let

Mohamed pochází z rodiny (5 starších bratrů a 2 starší sestry), kde matka hodně pracuje. Má celkem 8 dětí a každé má jiného otce. V domácnosti s nimi žije babička, která matce s dětmi pomáhá. Jídlo si mohou dovolit dvakrát denně v závislosti na úrodě. Další informace »

Karim Sylla

ID: 201108
Není adoptován

Chlapec, 4 let

Karim se svými rodiči a sourozenci sdílí domov s dalšími příbuznými a jejich rodinami, kde zajištění základních potřeb leží na dědečkovi. Mamince Karima se daří zajistit denní stravu díky svému krejčovskému řemeslu. Problém nastává v nepředvídatelných situacích, jako jsou např. nemoci dětí, na jejichž léčbu už bohužel peníze nezbývají. Karim má 2 starší sestry (Madina je také v programu pomoci na dálku, ID 201109), další miminko je na cestě. Další informace »

Aboubacar Bangoura

ID: 201156
Není adoptován

Chlapec, 5 let

Děti- celkem sedm - žijí pod jednou střechou se svou matkou a její babičkou. Matka není provdaná, každé dítě má svého otce. Babiččina přítomnost v domácnosti tak matce usnadňuje péči o děti. Je to právě babička, kdo se věnuje vzdělávání jejich dětí. Aboubacar má 4 starší bratry a 2 starší sestry a mladšího bratra. Další informace »

Ousmane Bangoura

ID: 201132
Není adoptován

Chlapec, 5 let

Ousmane žije v polygamní rodině o dvou ženách. Všichni pracují na poli a jejich denní strava závisí na sezónní sklizni. První manželka má 6 dětí a jedno dítě zemřelo. Ousmane má jednoho mladšího sourozence. Další informace »

Sékouna Bangoura

ID: 201159
Není adoptován

Chlapec, 5 let

Sékouna pochází z manželského svazku. Rodiče žijí s dědečkem, v rámci velké rodiny, kde je tak mnoho žen - manželek bratrů - které dělají vše společně - zajišťují jídlo i vzdělávání dětí. Sékouna má 2 starší bratry a jednu starší sestru. Další informace »