Filtrovat:   |   Celkem: 118   |  
Úvod » Adopce » Seznam dětí

Mohamed Lamine Camara

ID: 20912
Není adoptován
Chlapec, 14 let
Chlapec pochází z polygamní rodiny, která se skládá ze tří žen a 17 dětí. Každá z žen se o své děti stará sama a nemůže po otci požadovat nic navíc. Stravují se jednou denně. Každá z žen se stará o výživu, zdraví a oblečení svých dětí. Chlapec má tři sourozence ve věku 18, 15 a 4 let. Další informace »

Mariama Camara

ID: 20916
Není adoptována
Dívka, 17 let
Mariama má 3 sourozence (Boubacar 15let, Aminata 6let, Salifou 2roky. Rodina pochází z kmene Makta, původem z vesnice Bigori. Další informace »

Paul Bernard Camara

ID: 20930
Není adoptován
Chlapec, 16 let
Paul Bernard pochází z rodiny pěstitele a bydlí ve čtvrti Dansi. Rodiče se snaží ho ve vzdělávání podporovat, ale nemohou si to dovolit. A bez podpory nemůže studovat. Paul má tři sestry a dva bratry. Další informace »

Mohamed Bangoura

ID: 20935
Není adoptován
Chlapec, 16 let
Mohamed pochází ze zemědělské rodiny, protože jeho otec je pěstitel. Rodiče si přejí vzdělání pro Mohameda, protože si uvědomují jeho důležitost a význam pro budoucnost. Pro svého syna chtějí lepší život nežli mají oni. Další informace »

Yarie Bangoura

ID: 20941
Není adoptována
Dívka, 13 let
Yarie žije se svými rodiči v nepopsatelných životních podmínkách. Rodiče se snaží sehnat pomoc kde mohou, protože sami často nedokáží zajistit své holčičce bydlení ani jídlo. Další informace »

Faouly Sylla

ID: 20946
Není adoptován
Chlapec, 15 let
Faouly žije ve velice početné rodině, která nemá skoro žádné finanční prostředky. Jeho rodiče často nemají dost jídla pro celou rodinu a tak jsou podvyživení oni i děti. Další informace »

Souleymane Fofana

ID: 20949
Není adoptován
Chlapec, 12 let
Jedná se o chlapce, který žije se svými rodiči. Jsou však ve velice špatné životní situaci a často jim musí vypomáhat sousedé. Rodiče proto shánějí pomoc pro své děti, kde se dá. Další informace »

Mohamed Lamine Camara

ID: 20953
Není adoptován
Chlapec, 15 let
Jedná se o chlapce žijícího se svými rodiči a svými bratry ve složité životní situaci. Jejich otec se snaží najít způsob, který by jeho synům pomohl ke vzdělání a tím k lepšímu budoucímu uplatnění a životu. Další informace »

M´ Mawa Yattara

ID: 20973
Není adoptována
Dívka, 15 let
M´ Mawa pochází z velice chudé a početné rodiny, protože má čtyři starší sourozence: jednu sestru a dva bratry. I kvůli tomu její výchovu svěřil otec svému kamarádovi, který ale sám nemá dostatek prostředků na to, aby ji poslal do školy. 7-2016 Dívka je v péči své babičky, která byla v loňském roce velmi vážně nemocná a nemohla tak dohlížet na vzdělání M'Mawy. Z tohoto důvodu dívka opakuje 3.třídu. Babička je již zdravá. Další informace »

Aicha Sylla

ID: 201000
Není adoptována
Dívka, 22 let
Aicha byla zatažena do bandy zlodějů, kteří ji chtěli zabránit ve vzdělání. Muselo přijít na pomoc více obyvatel čtvrti, aby je zadrželi. Dívka pochází z velmi chudé rodiny a opravdu je hodna naší pomoci. Další informace »

Fodé Touré

ID: 201018
Není adoptován
Chlapec, 17 let
Otec je stále na cestách z vesnice do vesnice. Jeho žena o kterou se nestará je nucena zvládnout postarat se sama o své děti. Prodává kaši na poli a u univerzity. To ji umožňuje zajištění základních potřeb. Žije u své tchyně a tchána. Fodé má dva mladší sourozence. Další informace »

Mamadou Salifou Sylla

ID: 201020
Není adoptován
Chlapec, 16 let
Rodiče se snaží uživit rodinu s velmi malými prostředky. Otec vždy po období dešťů odjíždí pracovat do zlatých dolů a když se mu podaří něco vydělat, koupí jídlo pro rodinu a čeká zase na další sezónu. Další informace »

Odia Condé

ID: 201025
Není adoptována
Dívka, 16 let
Polygamní velmi chudá rodiny. V důsledku této chudoby, nepatří vzdělání mezi primární potřeby dětí. Odia by velmi ráda chodila do školy, situace rodiny to však neumožňuje. Má čtyři starší bratry a jednu mladší sestru. Další informace »

Louis Béa Millimono

ID: 201027
Není adoptován
Chlapec, 17 let
Chlapec žije se svým jmenovcem (s tím, po kterém byl pojmenován), který má polygamní rodinu. Každá z žen má více dětí. Ty jsou obětí této situace, protože uživit tak početnou rodinu je velmi těžké. Louis má dvě sestry, měl ještě jednu ale ta zemřela. Další informace »

Saliou Doumbouya

ID: 201033
Není adoptován
Chlapec, 20 let
Otec je smluvní hlídač. Vydělává asi 250kč měsíčně a má na starost dvě ženy a devět dětí. Saliou sbírá suché dřevo, které pak prodává, aby získal peníze na zápis do školy. Měl 4 sourozence, dva zemřeli. Další informace »

Alhassane Camara

ID: 201037
Není adoptován
Chlapec, 16 let
Oba rodiče jsou velmi mladí a bez prostředků, stejně tak i prarodiče. Žijí ve velké chudobě. Chlapec jí často i shnilé ovoce. Další informace »

Mohamed Kanté

ID: 201061
Není adoptován
Chlapec, 10 let
Rodina má 5 dětí a žijí v jedné chýši, kde mají jednu pohovku a velkou rohož, kde spí 4 děti. Jen ztěží se jim daří zajistit každodenní obživu. Často se nají díky svým sousedům. Otec je handikepovaný (již 20 let bez ruky). Matka se snaží zajistit jídlo. Požádali o podporu, aby jejich děti mohly chodit do školy.Mohamed má 3 bratry narozené v letech 2006,2013,2015 a jednu sestru nar. v r.2011. Další informace »

Aboubacar Kanté

ID: 201062
Není adoptován
Chlapec, 10 let
Otec odešel ještě když byla matka těhotná s posledním dítětem. Od té doby má problém se zajištěním obživy pro své tři děti. Aboubacar je již ve školním věku a jeho maminka požádala o podporu, aby mohl nastoupit do školy. Má dva bratry narozené v letech 2012 a 2015. Další informace »

Laye Ibrahime Doumbouya

ID: 201065
Není adoptován
Chlapec, 8 let
Rodina má 4 děti a bydlí v chýši, kde mají 2 postele. Otec je tělesně postižený a proto vyučuje doma. Nezvládá zajistit vzdělání pro své děti kvůli tíživé finanční situaci, proto požádal o podporu. Laye má dva bratry narozené v letech 2008 a 2015 a jednu sestru nar. v r. 2006 Další informace »

Laye Mamady Doumbouya

ID: 201068
Není adoptován
Chlapec, 12 let
Rodina má celkem 6 dětí a žijí v pronajaté chýši, kde je jedna postel a tři rohože, kde spí některé děti. Otec odešel z města hledat živobytí. Matka tedy zůstala sama a stará se o vše. Záleží ji na tom, aby mohly všechny děti chodit do školy. Jedno je již podporováno naší organizací, se dvěmi dalšími jí pomáhají blízcí příbuzní. Chtěla by, aby i její další dvě děti, které jsou již ve školním věku, chodily do školy, proto požádala o pomoc. Laye má 4 sestry nar. v letech 2000, 2004, 2006, 2008 a jednoho bratra nar. v r. 2013. Další informace »

WONTANARA, o.p.s.

Sokolská 32, 120 00 Praha 2
tel. 604 983 875
e-mail: info@wontanara.cz

© 2010 Wontanara, o.p.s.