Skip to main content
Filtrovat:   |  Celkem: 94  |  

David Soumah

ID: 201030
Není adoptován
Situace je naléhavá

Chlapec, 21 let

Otec má tři manželky a mnoho dětí. Žádné z nich nechodí do školy. Nyní se střetává se závažností a důsledky své situace a chtěl by, aby jeho děti chodily do školy. Nemá však dostatek prostředků na zajištění jejich vzdělání. David má dva bratry a jednu sestru. Další informace »

Amara Sylla

ID: 20745
Není adoptován
Situace je naléhavá

Chlapec, 21 let

Otec je bývalý řidič traktoru a jeho zdravotní stav je takový, že mu neumožňuje dělat ani drobné práce na poli. Rodina má problémy se zajištěním denní stravy. Amara má 3 sestry (1997 a 2x 2002). Další informace »

Mohamed Fofana

ID: 20245
Není adoptován
Situace je naléhavá

Chlapec, 25 let

Otec Mohameda je slepý. Mohamed žije se svou opatrovnicí, která se stará o další 3 děti. Často jí pouze jedenkrát denně. 2008 Mohamed byl nemocný byl léčen a teď je pod lékařským dohledem. 2012: Chlapec je velmi chytrý, je premiantem třídy. Další informace »

Makhissa Sylla

ID: 201155
Není adoptována

Dívka, 4 let

Makhissa se narodila do manželského svazku. Matka však žije sama s pěti dětmi, snaží se je všechny uživit. Dívka má tři starší sestry a jednoho bratra. Protože je rodina polygamní, každá matka tak musí zajistit péči o své děti sama včetně jejich zdělávání. Další informace »

Fodé Moussa Bangoura

ID: 201146
Není adoptován

Chlapec, 5 let

Rodina chlapce má velmi omezené prostředky. Obživu zajišťuje především velmi kurážná maminka, která dělá hospodyni na univerzitní koleji. Někdy jí jednou, nekdy dvakrát denně a někdy vůbec. Fodé Moussa má dva starší sourozence a jednoho mladšího. Další informace »

Abdoulaye Camara

ID: 201147
Není adoptován

Chlapec, 5 let

Abdoulaye pochází z polygamní rodiny. Protože si děti rozumí maminky společně pečují o děti a snaží se pro ně zajistit jídlo a další potřeby. Jídlo se jim daří zajistit jednou až dvakrát denně. Abdoulaye má 4 starší a jednoho mladšího sourozence. Další informace »

Mohamed Soumah

ID: 201157
Není adoptován

Chlapec, 5 let

Mohamed pochází z rodiny (5 starších bratrů a 2 starší sestry), kde matka hodně pracuje. Má celkem 8 dětí a každé má jiného otce. V domácnosti s nimi žije babička, která matce s dětmi pomáhá. Jídlo si mohou dovolit dvakrát denně v závislosti na úrodě. Další informace »

Aboubacar Bangoura

ID: 201156
Není adoptován

Chlapec, 6 let

Děti- celkem sedm - žijí pod jednou střechou se svou matkou a její babičkou. Matka není provdaná, každé dítě má svého otce. Babiččina přítomnost v domácnosti tak matce usnadňuje péči o děti. Je to právě babička, kdo se věnuje vzdělávání jejich dětí. Aboubacar má 4 starší bratry a 2 starší sestry a mladšího bratra. Další informace »

Ousmane Bangoura

ID: 201132
Není adoptován

Chlapec, 6 let

Ousmane žije v polygamní rodině o dvou ženách. Všichni pracují na poli a jejich denní strava závisí na sezónní sklizni. První manželka má 6 dětí a jedno dítě zemřelo. Ousmane má jednoho mladšího sourozence. Další informace »

Ousmane Camara

ID: 201160
Není adoptován

Chlapec, 6 let

Ousmane pochází z rodiny s uzavřeným manželským sňatkem. Žije v rámci velké rodiny, kde má matka hodně dětí - chlapec je nejmladší, má pět starších sester a dva bratry. Jídlo si mohou dovolit dva krát denně, někdy více, někdy vůbec. Další informace »

Laye Ibrahime Doumbouya

ID: 201065
Není adoptován

Chlapec, 9 let

Rodina má 4 děti a bydlí v chýši, kde mají 2 postele. Otec je tělesně postižený a proto vyučuje doma. Nezvládá zajistit vzdělání pro své děti kvůli tíživé finanční situaci, proto požádal o podporu. Laye má dva bratry narozené v letech 2008 a 2015 a jednu sestru nar. v r. 2006 Další informace »

Mamadou Saliou Youla

ID: 201076
Není adoptován

Chlapec, 11 let

Mamadou žije spolu se svými rodiči a čtyřmi sourozenci v nepříliš příznivých ekonomických podmínkách. Jeho rodiče bohužel nemají dostatek financí, aby mohli své děti ve studiu podporovat. Další informace »

Laye Mamady Doumbouya

ID: 201068
Není adoptován

Chlapec, 13 let

Rodina má celkem 6 dětí a žijí v pronajaté chýši, kde je jedna postel a tři rohože, kde spí některé děti. Otec odešel z města hledat živobytí. Matka tedy zůstala sama a stará se o vše. Záleží ji na tom, aby mohly všechny děti chodit do školy. Jedno je již podporováno naší organizací, se dvěmi dalšími jí pomáhají blízcí příbuzní. Chtěla by, aby i její další dvě děti, které jsou již ve školním věku, chodily do školy, proto požádala o pomoc. Laye má 4 sestry nar. v letech 2000, 2004, 2006, 2008 a jednoho bratra nar. v r. 2013. Další informace »

Souleymane Fofana

ID: 20949
Není adoptován

Chlapec, 13 let

Jedná se o chlapce, který žije se svými rodiči. Jsou však ve velice špatné životní situaci a často jim musí vypomáhat sousedé. Rodiče proto shánějí pomoc pro své děti, kde se dá. Další informace »

Mohamed Bah

ID: 20845
Není adoptován

Chlapec, 15 let

Otec rodiny je již dlouhou dobu bez práce. O obživu rodiny se stará matka. Mají každodenní problémy se zabezpečením jídla a bydlení. Na školní výdaje prostředky nemají. Další informace »

Mohamed Lamine Camara

ID: 20912
Není adoptován

Chlapec, 15 let

Chlapec pochází z polygamní rodiny, která se skládá ze tří žen a 17 dětí. Každá z žen se o své děti stará sama a nemůže po otci požadovat nic navíc. Stravují se jednou denně. Každá z žen se stará o výživu, zdraví a oblečení svých dětí. Chlapec má tři sourozence ve věku 18, 15 a 4 let. Další informace »

Bintou Fofana

ID: 20841
Není adoptována

Dívka, 15 let

Holčička má dvě sestry ve věku 19 a 9 let a dva bratry ve věku 18 a 15 let. Rodiče pravidelně ze svých skromných příjmů přispívají na školní docházku sourozenců. Všichni sourozenci holčičky zatím školu navštěvují.<br /> Rovněž Bintou by chtěli poslat do školy. Je však velmi obtížné všechny potřebné výdaje zaplatit, protože jim nezbývá na lékařskou péči a denní stravu. Další informace »

Abdourahime Bah

ID: 20829
Není adoptován

Chlapec, 16 let

Otec rodiny je již dlouho dobu bez příjmů. Chlapec má 6 sourozenců. Všichni bydlí na předměstí Konakry a potýkají se se zdravoními problémy a zabezpečením každodenních výdajů na stravu. Další informace »

Mohamed Lamine Camara

ID: 20953
Není adoptován

Chlapec, 16 let

Jedná se o chlapce žijícího se svými rodiči a svými bratry ve složité životní situaci. Jejich otec se snaží najít způsob, který by jeho synům pomohl ke vzdělání a tím k lepšímu budoucímu uplatnění a životu. Další informace »

Seydouba Camara

ID: 20971
Není adoptován

Chlapec, 16 let

Seydouba pochází z početné rodiny, má čtyři sourozence, a protože je jeho otec nezaměstnaný nemají dostatek peněz. Kvůli timu, si nemohou dovolil jej poslat do školy a tak hledají pomoc finanční podporu. Další informace »